A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

torsdag, juli 03, 2008
Vatikanen - en fördold gayklubb?
Fick en länk till en artikel om en (förmodat) homosexuell katolsk präst i Vatikanen från förra året. Hade inte hört talas om just detta fall - men andra liknande.

Det är ingen hemlighet precis att det är många katolska präster som är homosexuella, och att de gärna förflyttas till tjänster i Vatikanen. Vilket gör att frågan fortfarande är aktuell.... Man kan knappast ställa dem inför kyrklig domstol allihop.

Nån som vet hur det gick för denne präst - om de trodde på hans fantasifulla story eller om han blev fälld? Han kunde ju inte gärna förflyttas till tjänst i Vatikanen om han bedömdes vara skyldig eftersom han redan var där. Blev han i så fall möjligen kardinal på en öde ö i Söderhavet?

***

"It's another story the Vatican could have done without. A high-ranking church official in Rome is caught by a hidden camera making what appear to be advances to another man. The scenes, in which the priest questions the Roman Catholic church's teaching on homosexuality, are then broadcast on Italian television.

/.../

The case has raised questions about the extent of homosexuality in the Vatican. Those who dismiss Stenico's explanation believe the priest may be part of a small "underground" gay community of Vatican officials. Some officials readily admit such a community exists, but according to one, "it's not a formal network through which they are able to protect themselves." Others have long regarded Rome as a haven for gay priests, sent to the Vatican because they would not survive in a parish. "Rome's famous for it," said one parish priest in Italy who asked not to be named. "They've got to go somewhere, and so are given something innocuous to do in Rome.""

Läs hela artikeln här.

Etiketter: ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 11:10  
19 Kommentar/-er:
 • 03 juli, 2008 23:55 sa Anonymous Anonym

  Är det många katolska präster som är homosexuella? Det har jag aldrig hört om förr :)
  Man lär sig nå nytt..

   
 • 04 juli, 2008 09:32 sa Blogger Z

  "Gayklubb" är väl ändå att ta i, om Den Heliga stolen.

  Men jag förstår om präster med homosexuell läggning behöver en fristad från skvallrande lokala församlingsbor och att en naturlig konsekvens blir att många av Roms präster är homosexuella.

  Så länge de inte 'gör något praktiskt' av läggningen eller kastar lystna blickar, tycker jag det är helt ok med homosexuella präster.

   
 • 04 juli, 2008 11:39 sa Blogger Charlotte Therese

  Sleepaz,

  Jadå... Det är vanligt, även om det nog talas ganska tyst om det.

  De får ju en väldigt skyddad tillvaro på detta sätt - en undergroundtillvaro.

  Säkert lockande. Mer än ett ensamt liv i världen förmodligen lockar.

  Z,

  Inte bara i Rom - de finns överallt - säkert en majoritet - eller åtminstone omkring hälften av de kvarvarande prästerna.

  Många, många katolska präster lämnade ju sin tjänst och gifte sig efter Andra Vatikankonciliet.

  Medan de homosexuella inte kunde göra detsamma - utan att bli helt utstötta.

  Därför har det hela väl utvecklats så snett...

  Till en mansklubb - vi kan ju kalla det så - även om jag nog står fast vid att gayklubb inte är helt fel benämning numera. Det ligger i alla fall något i det.

  Och då vill jag samtidigt poängtera att jag inte dömer någon som lever så.

  Men kan tycka att det ska fram i ljuset - ingen dubbelmoral skyddad av strukturer - som i förlängningen utestänger kvinnor.

  Även celibatet är en del i utestängandet av kvinnor. Om präster får valet att kunna gifta sig blir det naturligt att kvinnor får större inflytande i kyrkan därigenom. Sedan är nästa steg kvinnor i tjänst.

  Charlotte

   
 • 04 juli, 2008 12:14 sa Anonymous Tobias H

  Inte bara i Rom - de finns överallt - säkert en majoritet - eller åtminstone omkring hälften av de kvarvarande prästerna.

  Ca 50% av alla katolska präster är alltså homosexuella? Belägg, tack!

   
 • 04 juli, 2008 12:23 sa Blogger Charlotte Therese

  Tobias,

  Som jag skrev ovan så är det ganska uppenbart - det är den slutsats man kan dra av att en majoritet heterosexuella präster lämnade sin tjänst och gifte sig. Vilka är då kvar? Och vilka söker sig till gemenskapen bland dem? Inte så svårt att gissa...

  Har även fått förstahandsinfo om vad som sker på italienska prästseminarier - och inte bara där - men jag vet inte om det har gjorts några officiella undersökningar om det, där man kan visa på siffror och statistik. Sånt är i så fall förmodligen hemligstämplat.

  Vet om ett antal homosexuella präster bara i Sverige. Och nej - jag tänker inte lämna ut några namn...

  Och inget fel med det alltså.

  Charlotte

   
 • 04 juli, 2008 12:27 sa Blogger Z

  Charlotte
  "Många, många katolska präster lämnade ju sin tjänst och gifte sig efter Andra Vatikankonciliet."

  Oj, är det sant? Varför just efter Andra vatikankonciliet?

  Det är visserligen sant att präster får vara gifta i de protestantiska kyrkorna, samtidigt som samfunden har kvinnliga präster också,

  men hos de ortodoxa stämmer inte teorin: Prästerna får vara gifta, men de har inga kvinnliga sådana.

  men man har hört om ortodoxa församlingar som haft problem pga prästers skilsmässor, samt att det är svårt för biskoparna att förflytta de gifta prästerna huxflux. Frun har jobb och barnen går i en viss skola, antar jag.

   
 • 04 juli, 2008 12:48 sa Blogger Charlotte Therese

  Z,

  Ja, omkring 100.000 präster över hela världen - de flesta lämnade sin tjänst för att gifta sig.

  Men en del av dem tjänstgör fortfarande - några har fått dispens, andra arbetar ändå, särskilt med vigslar.

  Det verkar som att Andra Vatikankonciliet väckte upp en massa saker som varit undertryckta tidigare.

  Helt plötsligt började man fundera över att vara människa fullt ut som präst, munk eller nunna - vilket fick konsekvenser både i klostren och bland prästerna. Ordensdräkterna byttes mot vanliga kläder, och celibatet ifrågasattes.

  Många hade inte den kallelsen - utan kände det som ett märkligt löfte till påven - inte till Kristus.

  Och när kärleken drabbade så lämnade de. Fast de gärna hade velat fortsätta tjäna som gifta präster. Men så stelbent har vår kyrka varit att deras gåva inte har tagits emot. Därav den stora prästbristen nu (20.000 präster lämnade bara i USA).

  Ortodoxerna har öppnat för kvinnliga diakoner - det är nog delvis en konsekvens av det - för prästfrun är sin mans medhjälpare bland kvinnorna i församlingen. En vän till mig läser till ortodox präst - så hans fru kommer att få ett uppdrag vid hans sida.

  Charlotte

   
 • 04 juli, 2008 14:05 sa Anonymous Tobias H

  Z:

  Som du vet, är "många" ett vagt uttryck. Nej, det är inte sant att "en majoritet heterosexuella präster" lämnade prästämbetet efter Andra Vatikankonciliet och lämnade kvar ett prästerskap till hälften bestående av homosexuella män.

  Låt oss lämna fantasiernas dunkla logik och se på den tillgängliga statistiken.

  Konciliet avslutades 1965. År 1978 kan ses som kulmen på det tillstånd som präglade kyrkan efter de konciliära omdaningarna. "Åren efter Andra Vatikankonciliet" kan således rimligen anses omfatta perioden 1965-78.

  År 1978 lämnade 2 037 katolska präster, eller 0,49% av prästerskapet i världen, sitt ämbete. Tills utförligare statistik presenteras utgår jag från att detta tal var konstant 1965-78. (Som jämförelse kan nämnas att siffran idag är nere i ca 0,26%).

  Samma år, 1978, vigdes 5 918 präster (1,42% av världens präster). 6 748 (1,62%) dog.

  Under perioden 1965-78 minskade alltså antalet präster med totalt 9,2%.

  Låt oss göra ett enkelt tankeexperiment. Vi tänker oss en grupp om 100 katolska präster 1965. År 1978 har 7 av dessa lämnat sitt ämbete. Om vi antar att alla dessa är heterosexuella, måste det innebära att endast 13 av de ursprungliga 100 prästerna hade denna sexuella läggning, för att Charlottes påstående skall vara korrekt.

  Det skulle m.a.o. innebära att 87% av prästerna redan år 1965 var homosexuella, vilket jag önskar se belagt på något sätt.

   
 • 04 juli, 2008 14:27 sa Blogger Charlotte Therese

  Tobias,

  Lek gärna med sifferkrumbukter om du vill.

  Det du skriver är än mer antaganden än det jag skrev.

  Efter Andra Vatikankonciliet: vi är fortfarande där....

  Och då är det siffran 100.000 som gäller...

  Då blir det inte underligt att tänka sig den tanke jag framförde.

  Charlotte

   
 • 04 juli, 2008 14:53 sa Anonymous Tobias H

  Det blir lika underligt ändå.

  Det finns nu drygt 400 000 präster i världen. Enligt dig skulle ca 200 000 av dessa vara homosexuella. Om du nu inte menar att de andra 200 000 är t.ex. bisexuella, är de väl hetero. 200 000 är dubbelt så mycket som de 100 000 som du uppger har lämnat prästämbetet.

  Alltså kan det inte vara sant att en majoritet av de heterosexuella prästerna har lämnat prästämbetet. Det skulle kräva att mer än 75% av de nuvarande prästerna är homosexuella.

  Men detta är förstås bara en lek med sifferkrumbukter.

   
 • 04 juli, 2008 16:58 sa Blogger Charlotte Therese

  Tobias,

  Det känns inte precis meningsfullt att bolla med sifferantaganden som vi inte kan få något facit till utan att intervjua de 400 000 prästerna.

  Att en stor del av dem är homosexuella är klart som korvspad.

  Men för mig är det ingen stor sak.

  Det blir det bara när det blir till en grupp som skyddar sig själva genom att utesluta andra - i detta fall kvinnor.

  Säkert är många av de nuvarande prästerna heterosexuella - och säkert har många av dem förhållanden med kvinnor också. Så är det i alla fall enligt vad jag har läst.

  Inte heller det säger jag något om - annat än att jag tycker synd om dem - särskilt som det ofta slutar tragiskt med självmord - som förtäcks av Kyrkan genom att andra dödsorsaker anges...

  Kan alltså förstå dem - och de borde få gifta sig...

  Nåväl...

  Kyrkans inre är något helt annat än den polerade yta som visas upp.

  Det är DET jag vill komma åt med detta inlägg - inte att försöka upprätta en exakt statistik. Vilket är omöjligt. Man kan bara gissa på ett ungefär.

  Och jag gissar fortfarande att det är en mycket hög andel homosexuella bland katolska präster jämfört med befolkningen i övrigt.

  Charlotte

   
 • 07 juli, 2008 22:57 sa Blogger Kraxpelax

  Jag kör mitt favoritmantra: dialektik!

  :o)

  Charlotte-Therese vidrör ett pinsamt sakförhållande, som verkligen existerar. Det är utomordentligt välkommet.

  Teologi: jag finner prästacelibatet otillräckligt grundat. Motiveringen är fundamental. Kyrkopolitiska och pastorala moderationer må föras åt sidan, här behövs en u-p-p-s-t-r-a-m-n-i-n-g.

  Jag ser detta som den allra angelägnaste katolska förnyelsen.

  Jag skall be Vår Fru att ge herrarna i Vatikanen en vink från Helig Ande. Celibatet må bli absolut.

   
 • 07 juli, 2008 23:05 sa Blogger Charlotte Therese

  Kraxpelax,

  Vi är överens om sakfenomenet.

  Men Vatikanen drar redan åt svångremmen hårt så snart de upptäcker någon lös tåt att dra åt.

  Så det som behövs är inte ännu tajtare jeans, bildligt talat - utan öppenhet för lite större prästvariation.

  Så att alla kan leva i ljuset.

  Vill man uppstrama saker än mer får man snart börja klona präster utifrån en exemplarisk förlaga.

  Ge dem alla inte namn men nummer.

  Och dit vill vi väl ändå inte...?

  Längre in absurdum....

  Charlotte

   
 • 07 juli, 2008 23:13 sa Blogger Kraxpelax

  Jag tror på tajtare jeans!

  Här kan inte mycket mer sägas. Dina kreativa förslag om prästerskapets framtida utdaning behöver alternativ. En maximal utmaning.

  Jag inser det tvingande behovet av en utförlig analys. En greannlaga uppgift, och vad som då kanske förestår som första materiella postning på min egen Eklips!

  Keep your breath.

   
 • 07 juli, 2008 23:31 sa Blogger Charlotte Therese

  För oss katoliker är det lätt att - närmast automatiskt - hålla andan.

  Så fort vi andas in drar Troskongregationen åt bältet ytterligare ett snäpp - så att vi aldrig kan andas ut - bara ännu mer in.

  Tills vi helt håller andan.

  Charlotte

  (OBS - skrivet med en stor glimt i ögonvrån. De som känner mig brukar fatta även de mest ökentorra humorinslagen här rätt, men det kan ju vara bäst att förvarna mer nyanlända.)

   
 • 07 juli, 2008 23:52 sa Blogger Kraxpelax

  Hahaha, så sant. I början retade jag upp mig på just detta, nu älskar jag det, inte utan spontan fetischism; vänsterögat sneglar vällustigt på en späkningens opusdeigrejja med hopp om fart på de andliga endorfinerna. Immer Katholik und Masochist! :o)

   
 • 08 juli, 2008 14:51 sa Blogger Charlotte Therese

  Kraxpelax,

  Själv verkar jag för ett modigt Vatikanskt bältessläpp som tillåter en rejäl utandning.

  Så det kan bli ett välgörande inre korsdrag som blåser ut allt bråte.

  Och bidrar till en bättre bukandning därefter.

  I Kristi frihet.

  Charlotte

   
 • 08 juli, 2008 15:38 sa Blogger Kraxpelax

  Vatikanens reala makt över våra liv är noll, så det bältet spänner inte så förfärlihgt. Om du inte gillar Läroämbetets upfattningar, jamen så strunta i dem då! JAG tänker inte kasta sten på dig för det. Jag ser bara så mycket större hot. Du skjuter mot bortre indian.

   
 • 08 juli, 2008 15:59 sa Blogger Charlotte Therese

  Kraxpelax,

  Det finns så många som anser sig vara värdiga stenkastare i glashus.

  Så det kommer man nog aldrig ifrån helt här på jorden...

  Innan alla kristna har blivit fullkomliga.

  Vad ser du för stora hot?

  Charlotte

   
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker