A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

söndag, augusti 03, 2008
Öst och väst - ekumenik
Snubblade över följande tänkvärda citat....

"The very problem of Christian reconciliation is not that of a correlation of parallel traditions, but precisely that of the reintegration of a distorted tradition. The two traditions may seem quite irreconcilable, when they are compared and confronted, as they are at the present. Yet their differences themselves are, to a great extent, simply the results of disintegration: they are, as it were, distinctions stiffened into contradictions."

Fr. Georges Florovsky, “The Ethos of the Orthodox Church” (an address to the World Council of Churches given in 1960); emphasis in original.

Kommentarer?

Etiketter: , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 14:39  
5 Kommentar/-er:
 • 04 augusti, 2008 02:30 sa Anonymous L F

  Det råder ju inget tvivel om att detta delvis även gäller mellan katoliker och lutheraner. Detta lär ju även ha erkänts av den nuvarande påven. Har skrivit om detta på min blogg (inlägg Vatten ur klippan, eller...?), hur tron på samma verklighet kan ge upphov till olika sätt att förklara denna verklighet.

  "Vatten ur klippan, eller..?" syftar på upptäckten helt nyligen av vatten på planeten Mars. Vi vet idag inte mer än att detta vatten existerar i form av is på en mycket liten del (ett par kvadratmeter) av planetens yta. Så det är fortfarande fritt fram för alla möjliga spekulationer. Hur mycket vet vi egentligen om Jesu verkiga närvaro i nattvarden ("realpresens")?

  Kan vi enas om detta, eller ska vi som förr starta krig om vilken av våra förklaringsmodeller som är den mest riktiga?

   
 • 04 augusti, 2008 10:40 sa Blogger Charlotte Therese

  Lars,

  Ja, det kan nog stämma att det delvis är så - men inte enbart - det är också olika läror på en del punkter.

  >Kan vi enas om detta, eller ska vi som förr starta krig om vilken av våra förklaringsmodeller som är den mest riktiga?

  Du och jag kan absolut enas om det - men frågan är om inte prestigen sitter för djupt hos många av dem som har hand om ekumeniken officiellt i kyrkorna för att det ska kunna leda till ett steg vidare i förståelsen även på det planet....

  Men vem vet? Någon av dem kanske läser detta och tar upp det på nästa ekumeniska sammanträde.

   
 • 04 augusti, 2008 11:47 sa Anonymous Jonas

  Frågan om realpresens eller läran om rättfärdiggörelse (där det ju finns ett gemensamt dokument) är inte så intressant eftersom det idag inte är någon stötesten, det är som Charlotte Therese säger andra saker. Bland annat borde lutheraner, andra än de högkyrkliga, åter börja tala om sju sakrament och att bejaka principerna för mässofferläran så som den nu uttrycks (och offertankenär ju förvisso redan idag väldigt tydlig i vissa av nattvardsbönerna).

   
 • 04 augusti, 2008 15:09 sa Anonymous L F

  Ja, att det fortfarande finns outredda frågor och reella skillnader, hade väl påven i åtanke, när han varnade för falsk enhet. Men detta har ju vissa personer i Sverige, tagit som intäkt för sitt eget motstånd mot ekumeniken. Jag tänker då på vissa katolska sekterister och vissa personer i Svk:s ledning, som inte vill skylta med att de själva är emot ekumeniken.

  När vi tolkar ett uttalande av påven, är det så lätt att glömma att det finns andra länder än lilla Sverige. Full kommunion förekommer redan i praktiken mellan den katolska och lutherska kyrkan i en del tyska församlingar. Jag har själv hört det från en tysk turist, men även från annat håll. När han så kom till en av de små katolska kyrkorna i Sverige, där alla är igenkända, blev han tillfrågad om sin kyrkotillhörighet, tillsagd att göra tecknet "icke-katolik", vilket han aningslöst gjorde, och blev vägrad nattvarden. Och blev fruktansvärt upprörd. I hans hemstad brukar katoliker och lutheraner växelvis gå till varandras kyrkor, berättade han.

  Så det är nog inte oss svenskar, som påven tänkte på när han menade att det har gått för fort.

   
 • 04 augusti, 2008 16:49 sa Anonymous L F

  Sedan finns det ju katoliker, som dyrkar kyrkan som en gud, men är väldigt selektiva när det gäller ekumeniska dokument.

   
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker