A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

tisdag, juli 29, 2008
Indiankvinnor bryskt bemötta i Vatikanen
Tretton indiankvinnor besökte nyligen påven. Eller skulle i alla fall enligt planerna ha träffat honom för att överräcka ett dokument. Men han valde att bege sig från staden precis innan de kom. När de satte sig och bad blev de närapå utkickade ur Vatikanen.

Vad de ville? Ha upprättelse...

Det är så man får lust att åka till Assisi medan de är kvar där...

***

ROME - They went to pray. They went to see Pope Benedict XVI on his home turf. They went to ask that he rescind historic church doctrine that played a role in the genocidal onslaught of millions of indigenous people worldwide.

For 13 indigenous grandmothers, accomplishing only one of their three goals wouldn't have been so bad - had they also not been harassed by several Vatican policemen who claimed the women were conducting ''anti-Catholic'' demonstrations.

Läs hela artikeln här.

Etiketter: , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 22:04  
13 Kommentar/-er:
 • 30 juli, 2008 09:57 sa Anonymous Anonym

  Jag håller med
  Inka 9/19 dog av pestbacillen
  Påven lever ju lyxliv vid alpslott
  Det är mkt mygel häri - adel och rikedom mm
  Jag vill bara tips om

  Indianernas befrielseteologi/perspektiv är ju bättre.
  Dom behöver ju befrias från det förtryck som funnits

  http://bloggnyheter2.blogspot.com/

  Bla siffran var kommer knarket ifrån Afghanistan
  Narkotika +30% halvår 2008
  2026 beslag opium ny företeelse (102 kg)
  5,5 ton Kat och 412 cannabis

   
 • 30 juli, 2008 09:58 sa Anonymous Anonym

  Indianernas religion, livssyn är ju intressant

  Anden= den som styr och vill ha kontakt med (tex regndans= och aliens tycker det är rationellt och rimligt)

  Totempåle= kanske bättre än "skämtet" med den döende Jesus kring pålen

   
 • 30 juli, 2008 10:19 sa Blogger Charlotte Therese

  Ni som skriver anonymt här i bloggen - jag vill be er att välja varsin pseudonym och använda den i fortsättningen ifall ni av någon anledning inte kan använda åtminstone era riktiga förnamn.

  Det är svårt att skilja alla anonyma åt - och det gör samtalet svårt om det är två, tre på en gång som skriver så.

   
 • 30 juli, 2008 11:23 sa Anonymous L F

  Indiankvinnorna kritiserar ju den dåvarande påven för ett medgivande att förfölja hedningar och saracener (= muslimer)i Västafrika 1455, innan Amerika ens var upptäckt.

  Samma sak gällde under kristningstiden i Nord- och Östeuropa. Enorma mängder nord- och östeuropéer (därav folkslagsbenämningen "slaver") såldes på slavmarknader i Frankrike för vidare transport till muslimländerna.

  Detta var tillåtet av det profana samhället. Genom kompromisser undantogs kristna. Samma kompromiss ingicks efter upptäckten av Amerika, indianerna snabbdöptes, det var kapplöpning till indianbyarna mellan missionärer och slavhandlare, och slavar skickades från Afrika.

  Att historiskt värdera kyrkans agerande är inte så lätt. Om man ska skuldbelägga i efterhand flera hundra år senare med historiskt facit i handen, bör nog den som dömer fråga hur han hade gjort själv i en dåtida miljö.

  Även påvar är barn av sin tid, så de katoliker som går ut med kyrkans "ofelbarhet" skjuter sig själva i foten. Trots tillgång till historisk kunskap om allvarliga misstag menar t ex Fides Chatolica att konvertiter ska bekämpa villoläror på SAMMA SÄTT som kyrkan gjorde under 1500-talet, då tortyr och krig användes. Ocvh de som vägrar omvända sig ska säljas som slavar?

   
 • 30 juli, 2008 12:03 sa Blogger Charlotte Therese

  Lars,

  Jag förstod det som att de ville ha upprättelse för kränkningar som kristna utförde gentemot indianer - tvångsdop, markroffande etc.

  Någon eller några av dessa indiankvinnor var katoliker.

  Påvar har bett om förlåtelse för historiska misstag tidigare - inte minst förre påven - det kan nog inte göras för mycket. Så jag har svårt att förstå varför nuvarande påven inte ens svarar dem.

  Det låter otäckt det där i Fides Catholica - nu har jag inte läst inlägget - var det verkligen allvarligt menat?

   
 • 30 juli, 2008 13:22 sa Blogger Kraxpelax

  Kyrkan är ju en del av sin omgivning och ett världsligt fenomen. Kyrkan var den del av imperiet som behandlade indianerna bäst. Värst var kolonisterna. Den spanska kronan gav relativt sett indianerna ett visst skydd.

  Jag tycker det är meningslöst att begära påvliga ursäkter. Vad som har hänt har hänt och kan inte göras ogjort, och att kyrkan har en mängd dåligheter på sin skuldbörda är bara vad som kan förväntas av den som har något begrepp om historia ochn inte är alltför naiv.

  Det är självklart att påven inte försvarar gamla synder, och att begära ursäkter för det ena och det andra är bara propagandistisk straffexercis. Jag tycker påven för rätt i att hålla sig undan. Jag menar, ska han hålla på och be om ursäkt för allt dumt kyrkan gjort får hamn jobba på heltid bara med det, och vad gäller historiska brott finns det hur många skurkar som helst. Kräv ursäkt av dessa med i rättvisans namn, och hålla inte bara på och hacka å kyrkan.

   
 • 30 juli, 2008 13:27 sa Blogger Charlotte Therese

  Jag tycker att de här indiankvinnorna ger ett ödmjukt intryck, och att deras förfrågan bör bemötas med respekt från officiellt håll.

  Att ta upp några specifika saker ibland där kyrkan agerat tokigt utesluter självfallet inte att det finns massor av annat som är fel - det jag inte hinner med får andra bloggare ta upp...

   
 • 30 juli, 2008 13:37 sa Blogger Kraxpelax

  Det är klart de ska behandlas höviskt. Jag är skeptisk mot rapporteringen, det brukar vara hur vinklat som helst. Helt klart finns det en global antivatikanenkampanj. Att vatikanen gjort en massa dumheter är självklart och beklagligt, men allt dethär ständiga påvenskabeomursäktgeschäftet ser ut som ett smutsigt medialt taktikspel, det är min åsikt, sen får ni andra tycka vad ni vill.

   
 • 30 juli, 2008 15:58 sa Anonymous L F

  När kyrkan börjat be om ursäkt - och inte bara beklagat - historiska misstag, går det inte att göra halt vid en viss punkt.

  Att även katolska indiankvinnor är lojala mot sitt eget folk hedrar dem. Svenska katoliker borde göra klart för Vatikanen att vi svenskar har rätt till en ursäkt för Stockholms blodbad (mm), som regisserades av ärkebiskop Gustaf Trolle, med stöd av interdiktet mot Sverige.

  Indiankvinnorma menar tydligen att ett beslut eller uttalande av påven 1455 rörande Västafrika (vilket iofs verkar varit ett grovt övergrepp på den icke-kristna afrikanska befolkningen) långt senare kom att användas mot indianerna. Men det är ju precis som FC-pojkarna resonerar. Att ett dokument som kyrkan har utfärdat i en viss situation eller viss tid, har evig giltighet. Om Stockholms blodbad var rätt då, borde väl samma sak vara rätt nu?

  Och så till frågan om tvångsdop. Jag har läst någonstans om massdop, 5000 personer som döptes samtidigt, bara några timmar innan slavjägarna kom till samma by. Visste de döpta ens att de hade bytt religion? Men kyrkan hade gjort upp med den portugisiska kolonialmakten att kristna indianer inte fick tas som slavar. När vi bedömer kyrkans agerande i gången tid, måste vi veta om det fanns alternativ.

  Man kan väl då säga att "tvångsdopen" rättfärdigades av den nödsituation som rådde, däremot inte de metoder som användes mot indianer som sedan ville återgå till sin gamla religion.

   
 • 30 juli, 2008 16:16 sa Anonymous L F

  Kraxpelax, jag kan nog hålla med om att det inte var särskilt framsynt av förre påven att börja be om ursäkt för historiska misstag. Korstågen började faktiskt med att undsätta de kristna i Palestina. Var korstågen, som sådana verkligen misstag, eller handlar det enskilda befälhavares och soldaters övergrepp, som alltid förekommer under krig?

  Och har muslimerna bett om ursäkt för invasionen av Italien under 1400-talet, eller belägringen av Wien 1699, eller massakrerna på kristna assyrier i det sönderfallande turkiska väldet under första världsskriget?

  Det hade kanske varit bättre att historiskt klarlägga vad som skett, och ta avstånd från vissa uttalanden i stridens hetta?

   
 • 31 juli, 2008 02:26 sa Blogger Kraxpelax

  Att be om ursäkt kan från kyrkans sida kan vara motiverat. Rehabiliteringen av Galilei mottog jag med glädje. Galilei blev för övrigt INTE så illa behandlad som har gjorts gällande. Han blev tystad, men fick en bekväm tillvaro och det var aldrig aktuellt att bränna honom på bål eller något sådant.

  Faktiskt finns det inget exempel på att en vetenskapsman någonsin bränts på bål av kyrkan. Det är en vida spridd fördom. Giordano Bruno brändes i Venedig, men han var ingen vetenskapsman.

  Ursäkter kan vara befogade för denna och andra autodaféer. Jag tänker i synnerhet på Jan Hus och häxprocesserna.

  Här var dock protestanterna (jag använder detta uttryck i brist på bättre) lika goda kålsupare. De reformerta brände Miguel Servet, och i fråga om häxprocesser hade katolikerna sina "övermän" norröver. Också där finns ursäktskrav att således aktualisera.

  Vad elakheter i Sverige beträffar kan jag komplettera med övergrepp från den andra sidan. Gustav II Adolf lät avrätta svenska katoliker blott för deras tros skull.

  Och vad som hänt på Irland skall vi bara inte tala om.

  På det hela taget bör nog katoliker och protestanter vara ganska kvitt vad gäller praktiskt handlande. Teologin är en annan femma.

   
 • 31 juli, 2008 02:32 sa Blogger Kraxpelax

  Fides Catholica är en förstklassig katolsk blogg som jag själv varmt rekommenderar. Jag har nyligen skrivit lite själv där.

   
 • 31 juli, 2008 17:32 sa Anonymous L F

  De fyra offentliga tjänstemän, som avrättades under den tiden, dömdes för spioneri och agentverksamhet. Troligen förberedde de en statskupp. De hade övergått till katolicismen, och uppfattade landsförräderiet som en av dkK:s ofelbara dogmer. Det gör somliga svenskfödda katoliker fortfarande. Det är en lära som har spridits av de katolska ländernas ambassader, där den nuvarande, efterreformatoriska katolska kyrkan i Sverige uppstod. Dessa ambassader spelade alltså samma roll då som kommuniststaternas ambassader under kalla kriget, när de rekryterade spioner.

   
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker