A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

onsdag, april 23, 2008
Olika roller...?
Detta att kvinnor och män skulle ha "olika roller" i Kyrkan lyfts ofta fram av dem som är emot att kvinnor prästvigs. Då menar de att prästrollen är förbehållen män.

Jag skulle vilja vända lite på begreppen och säga: olika roller - ok, varför inte - men inom samma tjänster.

D.v.s. både kvinnor och män behövs för att fullgöra prästtjänsten på ett fullödigt sätt - men de har kanske delvis olika roller inom denna tjänst. Inte bara som kvinnor/män utan också som individer med unika gåvor.

Tänkte på hur det är inom polisväsendet. Kvinnor och män får (numera) bli poliser - men de utöver inte sin tjänst på samma sätt. När kvinnor kommer in i bilden förändras saker - till det positiva.

Var det en slump att Englas mördare erkände när han förhördes av två kvinnliga poliser - sedan han dessförinnan blånekat? Jag tror inte det.

Är det en slump att grova kriminella blir lugnare och bemöter kvinnliga poliser annorlunda än de bemöter dessas manliga kollegor?

Vad kan en kvinnlig dörrvakt tillföra tjänsten som inte hennes manliga kollegor förmår?

Vad tillför en kvinnlig läkare sin tjänst?

Vad kan - på liknande vis - en prästvigd kvinna tillföra den specifika tjänsten?

Kan hon kanske predika ur ett annat perspektiv utifrån sina erfarenheter, sin syn på världen?

Kan hon visa på nya dimensioner i mässfirandet?

Kan hon dela ut de sjukas smörjelse på ett sätt som i sig är helande (jfr. hur en mor intuitivt kan trösta sitt barn)?

Kan det vara psykologiskt bättre för en våldtagen kvinna eller för någon som drabbats av prästpedofiler - att möta en kvinna i det andliga samtalet eller i biktstolen - än att möta någon som liknar förövaren?

Frågorna är många....

Etiketter: , , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 12:54  
0 Kommentar/-er:
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker