A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

torsdag, april 17, 2008
Grymt att förbjuda kondomer?
Idag skriver SvD rakt på sak om Katolska kyrkan och preventivmedel:

"Nätverket Rättviseakademin har länge försökt påverka katolska kyrkan i Sverige att erkänna att kondomer behövs för att minska spridningen av hiv.

I Uganda och Kagera (angränsande region i Tanzania) har vi sett en minskning av hiv-smittan. Hur mycket kondomanvändningen påverkat vet vi inte säkert, men i Uganda har man använt den så kallade ABC-metoden (a=abstain/avstå, b/be faithful=var trogen mot din partner, c/condom).

/.../

Kyrkans inställning till födelsekontroll är en viktig orsak till att världens fattigaste länder inte kan ta sig ur sitt tillstånd. Vem inom katols­ka kyrkan kan starta en rörelse för att ifrågasätta fördömandet av preventivmedel?"

Jag bollar frågan vidare till Zoltan, som lämnade en kommentar om detta i min gästbok förut, vilken jag lovat honom att återkomma till i bloggen, eftersom jag håller med honom om att katolska kyrkan borde agera på ett bättre sätt i denna krissituation. Så här skrev han om det:

"Den fråga som jag mest känner att kyrkan bör finna en bättre hållning till, är frågan om kondomer/AIDS. Jag har själv sett effekterna i södra Afrika.

Om man måste välja mellan två onda ting, så ska man välja det minst onda: kondomer.

Många hävdar då att kondomer inte ger ett fullgott skydd. Visst, men avsevärt bättre än alla alternativ, även avhållsamhet, som miljoner människor inte förmår att hålla sig till."

Etiketter: , , , , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 10:44  
32 Kommentar/-er:
 • 17 april, 2008 13:15 sa Anonymous Johan Stenberg

  Utifrån den enskildes perspektiv så tycker jag att debatten är märklig.

  Om man bryter mot förbudet mot sex utanför äktenskap, så förstår jag inte varför man insisterar på att hålla kondombudet. Att hänvisa till Kyrkans kondomförbud vid utomäktenskapligt sex är nog bara ett svepskäl (av mannen?) för att slippa kondom.

  Och om man håller budet om sex inom äktenskapet så är ju inte HIV något problem.

  Alltså, den som har utomäktenskapligt sex bryr sig inte om Kyrkans lära och bryr sig naturligtvis inte heller om kondumförbudet.
  Den som å andra sidan bryr sig om Kyrkans lära kommer inte att ge sig in i något oäktenskapligt sex och har därför ingen anledning att använda kondom med hänvisning till HIV-risken.

  Mellan stolarna faller naturligtvis de som blivit omvända efter att de smittats med HIV. Kan man inte förmoda att denna grupp (1) är ganska liten och (2) att det finns specialtillstånd för dem att använda kondom?

   
 • 17 april, 2008 13:28 sa Blogger Charlotte Therese

  Johan,

  Ja, visst kan det framstå som märkligt...

  Men som jag har förstått det är problematiken den att katolska kyrkans starka inflytande i dessa länder gör att det stryper tillgången på preventivmedel - även för dem som inte är katoliker.

  De som vill använda dem, men som inte bryr sig om kyrkan, har alltså inte alltid tillgång till dem.

  Men många verkar inte ens bry sig eller ha fått information om att det kan hindra spridningen av AIDS. Just eftersom kyrkan inte vill att det ska spridas sån information.

  Vet inte om det är sant eller bara ett rykte - men jag hörde i alla fall att det åtminstone förut var ett vanligt synsätt i de länder där HIV/AIDS spridits som värst - att oskyddat sex med en ung tjej/oskuld skulle bota sjukdomen. Låter ju närmast som en vandringshistoria - någon som har mer info?

  Och så inverkar nog kulturella saker också - hela världen delar inte synen med likhetstecken mellan sex och äktenskap. Det påverkar också kristna i de kulturerna.

  Sen kan man inte heller förutsätta att alla katoliker lever som kyrkan lär. Det verkar snarare höra till ovanligheterna i bl.a. Italien, där det föds väldigt få barn i förhållande till antalet katoliker.

  Bara spånar...

  Charlotte

   
 • 17 april, 2008 13:30 sa Blogger Charlotte Therese

  P.S.

  Glömde svara på dina frågor på slutet.

  1) Jag vet inte hur liten/stor den gruppen kan tänkas vara. Kyrkan växer ju kraftigt i tredje världen - så det är nog ganska många. Särskilt som en så stor procent av befolkningarna där är smittad.

  2) Och jag tror inte att det ges några undantag - men någon annan kanske vet mer om det?

  Charlotte

   
 • 17 april, 2008 15:35 sa Blogger Hans Lundahl

  Tillgång till kondomer har en primärt en annan och betydligt sämre funktion än att stoppa eller minska smittspridning: att stoppa eller minska antalet nya lif att taga ansvar för, munnar att mätta, et c

   
 • 17 april, 2008 15:52 sa Blogger Charlotte Therese

  Hans,

  Välkommen hit, och tack för din kommentar...

  Är dock inte säker på att jag riktigt förstår vad du vill argumentera för - eller emot.

  Förtydliga gärna!

  Charlotte

   
 • 17 april, 2008 19:42 sa Anonymous Zoltan

  CT,

  Detta är egentligen ett komplex av frågor: hur påverkar man kyrkan, hur för man en diskussion om kyrkan, hur utvecklar man principer om livets okränkbarhet, hur hanterar man en pågående katastrof, etc etc etc?

  Jag har tidigare nämnt, och upprepar, att jag inte öppet kommer att driva någon fråga som är i strid med kyrkans hållning.

  Alla människor har rätt till en privat uppfattning, men som medlem i en gemenskap finns ytterligare hänsyn. Enheten i Kristus är helig.

  Som man ser av citaten från SvD, så blir diskussionen snabbt vulgär: "kyrkans inställning ... länder kan inte ta sig ur sitt tillstånd". Jaså, fattigdomsbekämpning via kondomer?

  Att informera om HIV/AIDS är en avgörande grundbult. Det kan kyrkan omedelbart göra i större omfattning.

  Sedan kan vi som inte behöver arbeta 14 timmar om dygnet för att få ihop till en halv middag, kanske ägna oss åt att diskutera frågan med våra präster, biskopar, nuntier etc - de lyssnar på personlig oro. Den dialogen ger bättre effekt än att spika upp teser på bloggporten...

  Men, det är mycket bråttom!

   
 • 17 april, 2008 20:38 sa Anonymous Anonym

  För att kondomer ska funka så måste de användas rätt och konsekvent. Det kanske är sant att miljoner människor inte klarar av att vara avhållsamma, men det är i så fall också sant att miljoner människor i stundens hetta slarvar med kondomen.

  Kyrkans recept mot hiv är inte bara avhållsamhet utan också trohet. Jag tror att det är betydligt lättare att vara trogen sin partner än att alltid konsekvent använda kondom utan att slarva.

   
 • 18 april, 2008 15:07 sa Blogger Hans Lundahl

  Om det gäller HIV-smittades behof af kondomer, så funkar Eamon De Valera's modell: kondomer på recept.

  Allmän tillgång till kondomer har först och främst en annan funktion än att stoppa smittspridning, nemligen att via sjelfviskhet och feghet afhålla (ej nödvändigtvis direkt hindra, t a b m) menniskor från att skaffa barn.

  Tyvärr fungerar det, i o m att återvexten i hela Europa beror på invandring från länder som i sin tur antingen måste ha en annan (ännu rätt kondomfri) kultur eller affolkas. Och i o m att andelen unga mellan 20 och 24 i Frankrike i parförhållanden sjunkit från 1 på 3 1980 till från 1 på 10 2006.

   
 • 18 april, 2008 16:02 sa Blogger Charlotte Therese

  Zoltan,

  Min erfarenhet av att tala med kyrkliga representanter är att de lyssnar snällt, och sen händer inte så mycket mer, oftast ingenting alls (med ett par undantag - fast i de fallen var det inte bara jag som uttryckte att något behövde göras - det var ganska uppenbart).

  Därför tror jag faktiskt mer på lekfolksengagemang som sprider sig brett (och eventuellt uppåt), och jag tror också på bloggen som medel för att nå ut till många.

  Bloggrörelsen är stor. Och det som skrivs uppmärksammas allt mer. Det vore ju dumt att inte ta vara på den möjligheten...

  Men visst är formuleringarna viktiga - och det är väl inget som hindrar att de skrivs på ett snyggt sätt, och att man försöker argumentera väl?

  Vad gäller enskildas engagemang mot den för tillfället officiella linjen så har jag hört om nunnor som delar ut kondomer i Afrika. Strongt gjort...

  Man måste ytterst följa sitt samvete - Gud lär förmodligen inte förhöra oss på om vi har hållit oss till alla människoregler till punkt och pricka utan om ifall vi gjorde vad vi kunde för att hjälpa till i nödsituationer då vi hade en möjlighet. Även om vi måste gå emot en regel som ställer till mer skada än nytta.

  Det tror i alla fall jag...

  Och samvetet väger förfärligt mycket tyngre än alla yttre påbud jag kan föreställa mig.

  Charlotte

   
 • 18 april, 2008 16:07 sa Blogger Charlotte Therese

  Anonym,

  >Kyrkans recept mot hiv är inte bara avhållsamhet utan också trohet. Jag tror att det är betydligt lättare att vara trogen sin partner än att alltid konsekvent använda kondom utan att slarva.

  Jag håller med. I princip.

  Men ser samtidigt att vidden av detta når långt utöver moralfrågor. Samt att jag inte kan kräva att alla ska leva så som jag skulle tycka vore bäst.

  Man kan inte "predika" om moral i en nödsituation. När det dessutom är försent för så många redan.

  Då handlar det istället om att rädda alla som det ännu är möjligt att rädda. Med alla tillgängliga medel.

  Charlotte

   
 • 18 april, 2008 16:15 sa Blogger Charlotte Therese

  Hans,

  Här och nu handlar det mest om vad som går att göra i ett akut läge...

  Så "barnbegränsningsbiten" hamnar inte i fokus just i fråga om det.

  Ska jag ändå skriva någon rad om det så tror jag inte att lägre antal födslar i västvärlden främst har med preventivmedel att göra (de fanns ju redan tidigare), utan med en inställning hos många unga att det är så mycket annat som ska hinnas med innan de får ro att skaffa familj. (Utbildning, karriär etc.) Så många stressar fram och hinner inte med livet.

  Men visst är det bra om jorden inte avfolkas helt.

  (Parentes: intressant språk du har, förresten...)

  Charlotte

   
 • 18 april, 2008 23:31 sa Anonymous Anonym

  Charlotte therese:

  "Man kan inte 'predika' om moral i en nödsituation."

  Du har bara rätt när det gäller enskilda fall och mindre grupper. Det är till exempel rätt att dela ut kondomer till prostituerade, eftersom det kan vara enda sättet att rädda deras liv.

  Vad frågan dock egentligen handlar om är vilken information som ska gå ut till massorna. Vilket budskap är det som räddar flest liv?

  Det finns i grund och botten tre budskap (sedan kan vart och ett av dessa modifieras något):

  1. Använd kondom.

  Problemet med detta budskap är att kondomer egentligen inte hjälper så mycket som man kan tro. Dels kan kondomer gå sönder. Dels är det lätt att slarva med kondomer. Och slutligen så medför detta budskap en ökning av det riskfyllda beteende som kan leda till hiv-smitta.

  2. Var återhållsam och trogen

  Detta budskap är mycket bättre än det första. Det är egentligen inte svårare att efterfölja detta än att konsekvent använda kondomer, och om man (och ens partner) efterföljer detta så är man helt skyddad från smitta. Problemet är dock att det finns människor som inte alltid klarar av att vara återhållsamma/trogna.

  3. Var återhållsam, trogen och använd kondom

  Detta budskap kan verka bra, men om man lägger lika stor tyngdpunkt på alla tre delarna i budskapet så kommer återhållsamheten och troheten att bli lidande, eftersom kondomer ger människor en falsk trygghet och ökar det riskfyllda beteendet.

  Om man däremot gör klart och tydligt för människor att kondom är något som man endast ska använda i sista hand när allting annat misslyckats, och att det är trohet och avhållsamhet som gäller i första hand, då kan riktigt många liv räddas från hiv-smitta.

  Slutsats

  Visst, kyrkans människor gör fel om de inte nämner kondom som ett sista alternativ som kan funka om allting annat misslyckats. Men kyrkan har å andra sidan rätt i att trohet och avhållsamhet är det bästa alternativet. Tack vare att kyrkan har varit tydlig med detta så har massor av människor räddats från hiv-smitta. De organisationer som delar ut kondomer men överhuvudtaget inte nämner trohet och avhållsamhet har däremot inte räddat särskilt många liv.

  Att klaga på kyrkan men inte på de naiva kondomförespråkarna tycker jag är att sila mygg och svälja kameler.

   
 • 19 april, 2008 00:20 sa Anonymous Anonym

  I mitt förra inlägg skrev jag att kyrkans predikningar om trohet och avhållsamhet räddar fler människoliv än vad all kondomutdelning förmår göra. Om ni inte tror på mitt teoretiska resonemang så kan jag peka på en del fakta som antyder samma sak:

  - Den kraftigt minskade förekomsten av hiv i Uganda sammanfaller med en 60% minskning av antalet personer som hade tillfälliga sexuella förbindelser. I grannländerna användes kondomer lika ofta som i Uganda, men i dessa länder har man inte lyckats minska förekomsten av hiv.

  - En studie berättar att spridningen av kondomer i en försöksgrupp visserligen resulterade i att kondomanvändningen ökade, men att männen i gruppen även skaffade sig ett högre antal sexpartners än männen i kontrollgruppen.

  - I Thailand och Fillipinerna - två länder med en mycket utbredd sexindustri - upptäcktes det första fallet av aids 1984. I Thailand startade man snabbt kampanjen "100% Condom Use Program". På Filippinerna satsade man i stället på att predika om avhållsamhet. År 1999 hade Thailand 755000 bekräftade fall av hiv, medan Fillipinerna hade 1005 fall.

  - Ju större antal katoliker i ett afrikanskt land, desto lägre tycks förekomsten av hiv vara. Swaziland har 5% katoliker och 42,6% hiv-smittade. Botswana har 4% katoliker och 37% hiv-smittade vuxna. Uganda däremot har hela 43% katoliker och endast 4% hiv-smittade vuxna.

  - Zimbabwe och Botswana är de afrikanska länder där användningen av kondomer är som högst. Trots detta så är dessa länder bland de med högst andel hiv-smittade.

  - Studier visar att kondomkampanjer inte leder till långvarig, konsekvent användning av kondomer.

   
 • 19 april, 2008 12:41 sa Blogger Charlotte Therese

  Anonym,

  I artikeln står om ABC-metoden - som verkar vara bra för att angripa problematiken från alla håll - inte antingen eller utan både och.

  Ditt resonemang skulle säkert funka i en idealvärld, men verkligheten ser inte riktigt ut så.

  Angående statistiken - tror det skulle gå att hitta siffror som visar åt motsatt håll också. Statistik brukar ha en tendens att visa vad man vill - medan viktiga aspekter inte tas med i beräkningen av de siffrorna.

  Mycket av det låter väldigt spekulativt.

  Går det att belägga orsakerna till minskningen i Uganda? Det kan ju lika gärna bero på att väldigt många har dött i AIDS, och inte så många i åldern 20-40 år finns kvar som kan bli smittade... Då kan siffrorna bli väldigt tjusiga.

  Hur är det med Sydafrika numera? Har hört att över 50% av befolkningen är smittad - och det var för några år sen. Det var visst där det var allra värst i Afrika?

  Och inte har väl sex-industrin på Filippinerna minskat precis? Och där är väl de flesta katoliker? Hur uppstod den alltså om de lever katolskt?

  Och är rätt sätt att ge kondomer till prostituerade - eller att inrikta sig på att avskaffa prostitutionen? Motverkar det ena det andra? (På samma sätt som dina invändningar mot ABC-metoden. Hur kommer det sig att du tycker det är rätt i det ena fallet men inte i det andra?)

  Kunde fortsätta med att bemöta varje exempel - men det här visar något av dilemmat.

  Kort sagt: det är inte så enkelt...

  Charlotte

   
 • 19 april, 2008 19:48 sa Blogger Helena

  Anonym,
  Uganda är ett hoppfullt ljus i mörkret! Tänk om det fanns några som kunde ta till sig det...

  Man kan ju se på svenska ungdomars sätt att leva och förstå att kondomer/preventivmedel inte frälser mänskligheten ;). Det ökar risktagandet.

  Det är risktagandet som utgör den absolut största faran i detta sammanhang. Här tror jag som du att om man tar risker genom ett utlevat sexliv, så tar man risker genom att strunta i kondomer...

  Eller så gör de som en bekant till oss berättade... de tvättar dem efter användande och tror fullt på västerlänningarnas bedyranden om att kondomen frälsar från HIV...

  Det är ganska märkligt att det hundrprocentiga skyddet inte predikas högre...

  Trevlig fortsättning på helgen!

   
 • 20 april, 2008 02:06 sa Anonymous Anonym

  Charlotte therese:

  Jag tycker att ABC-metoden är en bra metod, men det jag försöker säga är att det är viktigt var man lägger tyngdpunkten. Ge gärna information om preventivmedel, men berätta också om de risker som finns med att förlita sig på kondomer och gör klart för människor att trohet och avhållsamhet är det som bör gälla i första hand.

  Vad gäller Uganda så kan man läsa mer om det här:

  http://www.respektlivet.nu/web/Kondomer_racker_

  inte_for_att_hejda_hiv_-_13_maj_2004.aspx

  Trevlig fortsättning på helgen, allihopa!

   
 • 20 april, 2008 14:13 sa Blogger Charlotte Therese

  Anonym,

  Det här är vi överens om i så fall.

  Men det jag tycker är viktigt är katolska kyrkans roll i det hela.

  Det räcker inte alltid med att säga A och B. Särskilt inte i en akut krissituation.

  Charlotte

   
 • 23 april, 2008 09:03 sa Blogger Hans Lundahl

  "Här och nu handlar det mest om vad som går att göra i ett akut läge..."

  I så fall är det helt onödigt att draga in kyrkans hållning. Den ändras säkert intet i ett akut läge. Och jag talar intet om total affolkning, jag talar om att redan början till långsam affolkning är en börda för qvarvarande och att detta är ljuset preventivmedel böra ses i.

  Sedan är det också otroligt att kunna lyckas med att reducera HIV-hotet till ett akut läge. Hotet kommer att bestå och vill du göra det till argument för allmän tillgång på kondomer, fortsätter du affolkningspolitiken kroniskt, med hänvisning till ett kroniskt s k "akut-läge".

   
 • 23 april, 2008 11:30 sa Blogger Charlotte Therese

  Hans,

  Det är inte i de länder där HIV/AIDS har spritts mest som det råder störst brist på barn.

  Jag tror du blandar ihop två saker som inte riktigt hör ihop i resonemanget här.

  Jag talar om en akut nödsituation där Kyrkan också har ett ansvar att agera för att rädda liv.

  Charlotte

   
 • 23 april, 2008 11:48 sa Blogger Charlotte Therese

  Såg just att Tuve tog upp min tråd i sin blogg.

  Har läst igenom kommentarerna där - och särskilt det Monica skriver tycker jag är tänkvärt. Det är i linje med de tankar jag själv hade när jag skrev om det här.

  http://avemarisstella.blogspot.com/2008/04/kyrkans-kontroversiella-hllning-i.html

  Charlotte

   
 • 23 april, 2008 12:48 sa Blogger Hans Lundahl

  Vissa somliga vilja faktiskt affolka Afrika på svarta. Och AIDS och kondomer passa båda ganska bra dit.

   
 • 23 april, 2008 13:16 sa Blogger Charlotte Therese

  Hans,

  Det där tycker jag var ett mycket absurt och otäckt uttalande - som jag absolut inte ställer mig bakom.

  Och jag skulle inte tro att artikelförfattaren i SvD vill ta i det med tång heller.

  Ber om fokusering på ursprungsinlägget och själva ämnet.

  Charlotte

   
 • 23 april, 2008 13:47 sa Blogger Hans Lundahl

  Kondomer bidrar i alla sammanhang utom just smittskyddet mot AIDS till samma sak som AIDS. Du kan förstås påstå att det der har ingen tänkt på och det är för cyniskt att tänka på, så om en kondommotståndare tänker på det och antar att ngn annan också gjort det, så äro vi kondommotståndare för d ... la cyniska. Men jag kan kontra med att det är ett uppenbart faktum, och att det är ointelligent att icke tänka på uppenbara fakta, och att jag icke vill stämpla alla mina motståndare som ointelligenta.

   
 • 23 april, 2008 14:07 sa Blogger Charlotte Therese

  Hans,

  Jag ber som sagt om fokus i samtalet på smittskyddet mot AIDS - och där verkar vi vara ense.

  Charlotte

   
 • 23 april, 2008 15:18 sa Blogger Hans Lundahl

  charlotte: jag är alltid usel på att hålla ett samtal enbart till fokus

  dessutom misstänker jag lätt en agenda bakom kraf på att göra det, t ex en ovilja att se på mer än en aspekt, eftersom den andra talar mot ens sak

   
 • 23 april, 2008 15:51 sa Anonymous Z

  Hans Lundahl
  Jag har också tänkt på det du skrev, om att man inte alltid bör vara tvingad att strikt hålla sig till ämnet. Men just Charlotte är ganska tillåtande när det gäller dylikt. Man får gärna spåra ur lite med spin-off-diskussioner på denna blogg, har jag märkt.

  Jag gissar dock att uppmaningen om fokusering är en direkt respons på detta:

  "Vissa somliga vilja faktiskt affolka Afrika på svarta. Och AIDS och kondomer passa båda ganska bra dit."

  Jag förstår att AIDS och kondomer minskar på en befolkning. Det vara bara din slutsats som var väldigt grov:
  Att det skulle finnas krafter och lobbyister som vill sprida aidssmittan till afrikaner:
  Det vore väldigt grymt i sådana fall,
  och sådana påståenden kräver viss referens och dokumentation.

  Jag menar: annars kan man postulera vilka grymma anklagelser som helst "Tänk om det är så..."

  Det är svårt att t ex motbevisa att en människa är nazist/kommunist/ond/pedofil/äter småbarn...etc...

  Förstår du vad jag menar? Vissa påståenden är så magstarka att man gärna vill se belägg för dem för att överhuvudtaget kunna fortsätta diskussionen.

  En gång i en intervju i tv påstod Unni Drougge (om jag hörde rätt) att riksdagen har en massa nekrofila ledamöter.....ok....det KAN ju vara sant....men: belägg, tack

  (jag tror i och för sig att hon ville vara ironisk-kritisk, men uttalandet var minst sagt crazy)

  Guds frid

   
 • 23 april, 2008 16:28 sa Blogger Hans Lundahl

  "Det är svårt att t ex motbevisa att en människa är nazist/kommunist/ond/pedofil/äter småbarn...etc..."

  Visst. Nu råkar det vara så att jag:

  1) icke angrep ngn enskild person
  2) hade ett argument som belägg
  3) uppenbarligen har det funnits nazister och andra racister
  4) Planned Parenthood Society grundades af Margaret Sanger, som var bra nära racism i vissa uttalanden (var ngt år sedan jag kollade upp dem, men om jag går efter minnet) och låg till grund för bl a Hitlers och Per Albins racebiologiska instituter

   
 • 23 april, 2008 16:29 sa Blogger Hans Lundahl

  Kan också nämnas att Hitler, som ville affolka Polen, införde fri abort och lagliga preventivmedel för polskorna.

   
 • 23 april, 2008 19:56 sa Blogger Charlotte Therese

  Z,

  Du gissade alldeles rätt... ;-)

  Hans,

  Jag ser ingen poäng med en diskussion om något annat än ämnet för detta blogginlägg - tycker det har spårat ur långt ut i spekulativa tassemarker, och vis av tidigare urspårningar så sätter jag punkt för det här och nu.

  Var snäll och respektera det.

  Vill några ännu tala om ursprungsämnet för inlägget så välkomna att kommentera det.

  Charlotte

   
 • 24 april, 2008 11:51 sa Blogger Hans Lundahl

  Hvad jag diskuterar är icke ett helt annat ämne. Du har satt rubriken "Grymt att förbjuda kondomer?" och jag har svarat: "Nej, att tillåta kondomer annat än på recept är det grymma." Ett relevant svar på frågeställningen i titeln, äfven om det intet är den infallsvinkel som du förespråkar.

   
 • 24 april, 2008 12:08 sa Blogger Charlotte Therese

  Hans,

  Vi får avsluta det här sidospåret med att konstatera att vi har olika syn på ursprungsfrågan.

  Då jag inte delar dina konspirationsteorier så har jag inget mer att tillägga.

  Charlotte

   
 • 24 april, 2008 12:48 sa Blogger Hans Lundahl

  Om "mina konspirationstheorier" nu intet stämma, så är det ett märkligt tillfälle att de ansvariga för länder med legal tillgång till kondomer icke nöga sig med krafvet att sjuka böra få ut dem på recept. I öfriga shg är deras funktion ju ej att bevara lif utan att förhindra nya.

   
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker