A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

onsdag, september 12, 2007
Apropå mänskliga rättigheter...
Dessa förespråkas ytterst gärna av katolska kyrkan, och tycks då gälla så gott som överallt - utom just inom katolska kyrkan - där Vatikanska restriktioner effektivt hindrar dem.

Inte minst för kvinnor med en kallelse till kyrklig tjänst.

Funderade över detta igår när jag lyssnade på ett antal ekumeniska föredrag i S:ta Eugenias katolska kyrka i Stockholm, apropå ett nytt flyktingdokument från SKR som vill främja just de mänskliga rättigheterna. Där fanns debattdeltagare från flera sambfund, bl.a. svenska kyrkans ärkebiskop, en ortodox biskopsvikarie, och en kvinnlig pastor från Baptistförbundet - som satt bredvid den katolske biskopen!!

Hur uppenbar måste diskrimineringen bli för att de som är förblindade ska få synen tillbaka?

Funderade också över bättre lösningar av flyktingsituationen. Som det är idag är det bara en liten elit som kan ta sig till ett annat (väst-)land som flykting. Att smugglas kan kosta uppåt en halv miljon om man vill ha familjen med sig - dessutom är det illegalt. Men det är enda sättet.

En lösning, som jag inspirerades till igår, skulle kunna vara att inrätta internationella asylkontor i alla de länder som många flyr ifrån. Bevakade av FN. Dit kunde alla som är livrädda för att vara kvar i sitt land ta sig utan stora omkostnader - om behövligt med hjälp av FN-eskort. Varje enskilt fall kunde också prövas på det lokala asylkontoret, av oberoende jurister från olika länder, som är experter på flyktingfrågor. Därifrån kunde sedan alla behövande få hjälp att ta sig till ett annat land legalt, och söka asyl där - vilket borde beviljas utan långa procedurer eftersom det redan prövats och godkänts en gång av en oberoende instans.

Finns det då inga faror, t.ex. angående rättssäkerheten med ett sådant system? Såvitt jag kan se är de inte större än i de system vi har idag, som dessutom bara en liten minoritet - illegalt - kan utnyttja. Ett sätt att minimera riskerna i prövningen är att alla beslut kontrolleras av en annan oberoende instans.

Blir detta inte en administrativ jätteapparat? - kan man då fråga sig. Inte nödvändigtvis - eftersom en del resurser frigörs där de i nuläget är insatta, och ytterligare kan rekryteras. Det blir snarare en effektivisering av resurserna.

Man kan också fråga sig vad FN bör prioritera. Själv kan jag tycka att denna flyktinghjälp vore viktigare än att skicka ännu fler soldater in i krigsdrabbade länder.

Naturligtvis bör det hela också kombineras med ökade fredsbevarande insatser (utan stridsdeltagande), och införande av sann demokrati där den ännu inte finns... Så att allt färre behöver fly.

Även internationella volontärorganisationer (NGO) som har stor erfarenhet av flyktingarbete kan kopplas in.

(Går)dagens fråga i Dagen handlade för övrigt, apropå ekumeniken ovan, om katolska mässbesök. Det pågår en ganska belysande kommentardebatt i anslutning till det, som påminner om vad vi sett i bloggvärlden på sistone. M.a.o. finns det ännu en hel del missförstånd kvar om vad katoliker tror respektive INTE tror - som behöver redas ut... Fortsätt gärna samtalen i de trådar nedan i bloggen där detta påbörjats.

Etiketter: , , , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 13:50  
2 Kommentar/-er:
 • 12 september, 2007 15:42 sa Blogger Z

  Nej, det är ett mysterium det där med att man i alla möjliga aspekter är så himla jämlika, ingen är "slav eller fri, jude eller grek" etc..

  Men när det gäller man och kvinna, så finns plötsligt "helt olika uppgifter" och man är tydligen så väldigt olika varandra.

  Jag tror inte att kyrkan mår bra av att inte ha kvinnliga präster och hoppas på bättring.

   
 • 12 september, 2007 16:00 sa Blogger Charlotte Therese

  Z,

  Nej, Kyrkan mår inte alls bra av detta...

  Klimatet blir så oerhört konslat.

  Abstrakt. Absurt.

  Överallt annars gäller lika värde, samma förmågor, samma kallelsemöjligheter - men bara inte i katolska kyrkan.

  Det skapar en stor brist.

  Som jag så ofta skrivit är det som att Kyrkan hoppar på ett ben så länge den förnekar sitt ursprung - och Guds barns frihet.

  Så sorgligt.

  Särskilt som detta inte ens är en del av den kristna tron, utan baseras på romersk lag från 300-talet, och tillägg till och/eller misstolkningar av bibeltexterna om kvinnor.

  Hur länge ska det få fortgå?

  Charlotte

   
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker