A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

lördag, juni 07, 2008
Kloster och förnyelserörelser - motsatta trender?
Ok - rubriken är kanske lite provocerande....

Jag menar inte en ytlig snabbt övergående trend, utan ett intressant fenomen som verkar sprida sig allt mer.

Vad gäller kloster så har förnyelsen gått via nya unga kommuniteter (som jag skrivit om vid andra tillfällen) till att nu börja nå traditionella ordnar. En dominikansk kommunitet i USA hade bara fyra äldre medlemmar kvar - nu är de över sjuttio - och medelåldern är låg, omkring 24 år.

Det är JP2-generationen (d.v.s. förre påvens unga fans) som nu går i kloster i allt högre utsträckning. De är ofta välutbildade och de utmärks av traditionalism i fråga om tron och har ordensdräkten som yttre kännetecken. Detta gäller nunnorna. De unga männen väljer istället kassocken och söker sig till stilla tillbedjan på prästseminarierna.

En fotsid "trend" med slöja alternativt prästkrage är hett just nu alltså - i dubbel bemärkelse, eftersom sommaren nalkas....

Det här tycks vara en reaktion mot tidigare tendenser - där ett klosterliv till slut inte skiljer sig så mycket från ett vanligt katolskt liv i världen.

Samtidigt som dessa klosterrörelser växer (vilket är glädjande - eftersom de är ett tydligt vittnesbörd i världen) - så växer som bekant också andra rörelser som tycks gå i en annan riktning (rörelser som verkar för kvinnliga präster, gifta präster och andra förnyelserörelser). Men är riktningarna egentligen så olika?

Båda tar vad de upplever vara Guds kallelse på största allvar - och det får konsekvenser för livet - det stannar inte vid ord utan leder till konkret handling, och blir till välsignelse för människor i omgivningen.

Största skillnaden är att den ena riktningen är exklusiv - och den andra är inklusiv.

Måste olikheterna i övrigt vara negativa?

Själv tror jag inte att det behöver vara så. Om båda riktningarna bara kan nå fram till att se det goda hos varann - eller åtminstone acceptera varann som ett genuint uttryck för Guds verkan i världen idag.

Det finns inte bara ett sätt att vara katolik på.

Men för Kyrkans ledning tycks vägen till insikt om detta vara lång... Liksom för artikelförfattaren nedan som ger ganska många onödiga slängar åt såväl präster ("rebels, nerds or unfaithful") som nunnor, som enligt honom inte håller måttet.

Han har heller inte rätt i sin föreställning att förnyelserörelser bara drar till sig äldre besvikna medlemmar. De växer också genom att allt fler unga ansluter sig. Två parallella fenomen, alltså.

Här är några utdrag ur artikeln om den pågående klosterförnyelsen. Som synes är man i "högriskzonen" som katolsk bloggare... Se upp! ;-)

***

"It is most interesting to note that these enthusiastic, vigorous, educated young women want a structured life centring around the Eucharist and community prayer. They value the daily Mass. They respect the priesthood (even knowing that some priests are rebels, nerds or unfaithful). They are loyal to the teaching of the Church which is called the Magisterium. They are sincere about the evangelical counsels. They profess their primary commitment to Jesus through vows of poverty, chastity and obedience. And they mean it!

They truly believe that they are making a radical statement cutting through the murky disorientation which confuses our ‘today’ society. Their counter-culture announcement is embodied by the wearing of the veil. One young nun, quoted in the Time article, says ‘It’s a trend with younger women wanting to wear the veil now.’ And, besides, they laugh a lot, exude an unmistakable joyful spirit, roller blade and ride bikes through traffic and parks! It is also noteworthy that these new communities usually wear full habits, ankle length.

It has been my unbelievable good fortune to have been the confessor for a convent of the Sisters of Life for five years. I have met the new nun close up. She is a talented, normal, vibrant young woman who makes a choice, even if culturally radical, to give her life to Jesus Christ. She is not the mythical broken-hearted damsel or the one who can’t do anything else. She is a doctor, former Air Force nurse (Captain), psychologist, computer programmer, geologic engineer, teacher, former marine, ex- professional opera singer, political scientist, blogger."

Läs hela artikeln här. (Där finns också en videosnutt om den dominikanska kommuniteten.)

Kommentera också gärna, apropå detta, veckans bibelblogg som handlar just om kallelse.

Etiketter: , , , , , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 10:32  
0 Kommentar/-er:
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker