A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

fredag, oktober 19, 2007
Björnfrossa och en sprillans ny evolutionsteori

De senaste dagarnas nyheter - kompletterade med ljudupptagningar av anfallande björn och otäcka bilder på de anfallna jägarnas skador - tycks ha orsakat något av en björnfrossa, och det talas om avskjutning av björnbeståndet.

Men 2000 björnar bör väl inte utgöra något större fara för 9 miljoner människor...?

Hur stor är risken/chansen att man råkar på en björn under svamp- eller blåbärsplockning?

Farligast lär vara:

*Att möta en skadad björn
*Att hamna mellan en hona och hennes unge
*Att möta en björn som försvarar sitt byte
*Att möta en björn som just ska gå eller är i sitt ide
*Att möta en björn som provocerats av en hund

Möter man trots allt en björn ska man tala högt och vänligt, eller sjunga (!) för att skrämma bort den. Hjälper det inte, utan björnen går till anfall, ska man lägga sig ner och krypa ihop så mycket som möjligt - i fosterställning - och skydda huvudet och nacken från bett - och spela död. Man ska absolut inte springa eller verka hotfull.

Lättare sagt än gjort, låter det som - att bevara lugnet i en sådan situation...

Undrar också varför man ska spela död - björnar äter ju inte bara blåbär och myror utan även större "byten". Om den då plötsligt får ett serverat rakt framför nosen - vad hindrar den från att hugga in?

Har också funderat en del på evolutionsteorin de senaste dagarna och tänkt ta upp den frågan här i bloggen. Det får bli i samband med detta...

Det är minst sagt förvånande att det ses som så farligt om skolor lär ut att Gud har skapat världen - medan morgonbön och skolavslutningar i kyrkor är ok.

Är det verkligen mer "objektivt" och vetenskapligt att lära ut Darwins teori - som "den enda sanningen"? (Jag lämnar nu den senaste flugan med intelligent design därhän.)

Detta liknar mest vetenskapsfundamentalism, kan jag tycka - konfessionell vetenskap i sitt esse.

För faktum är ju att vi inte ännu VET vad den första orsaken till allting är. Men många av oss tror att det är Gud. Får det alltså inte sägas? Vad är det för farligt med att ta upp även det som en teori? Särskilt som motsatsen inte är bevisad.

Kan man inte tänka sig att skolorna lär ut hela den mångfald som finns - så att eleverna själva får ta ställning till vad som verkar vara mest trovärdigt - utifrån ett brett perspektiv. Varför enbart Darwin - eller Gud?

Själv tycker jag inte att Darwins teori i stort motsäger att Gud ligger bakom det hela.

Men jag tycker också att hans teori uppvisar stora brister. Felande länkar. Och det faktum är problematiskt för hållbarheten av hans teori - att "survival of the fittest" inte gör att djur som representerar tidigare utvecklingsstadier dör ut.

Ta t.ex. detta med björnarna som exempel. Om Darwin hade rätt så borde det vid det här laget bara finnas en sorts megabjörn - som konkurrerat ut alla de andra genom att vara mest välanpassad. En gigantisk grizzly som sprider skräck i sin omgivning, som inget rår på.

Det borde heller inte finnas andra djur kvar i den tidiga kedjorna. Apor borde ha dött ut när människor utvecklades. Etc.

Det menar jag är den största bristen i hans teori - inkonsekvensen i vilka arter som dör ut (numera orsakar ju framför allt vi människor att en del arter utrotas - så den Darwinistiska utvecklingen har därmed mer eller mindre satts ur spel, påverkats av oss).

En annan stor invändning är att jag tycker att hans modell är totalt okreativ och därför osannolik - eftersom den motsäger just den stora kreativitet och mångfald som världen utmärks av.

Min egen utvecklingsteori - från ett konstnärligt perspektiv - är att Gud har skapat världen på ett liknande sätt som när en konstnär skapar. Min tänkta modell har likheter både med skapelseberättelsen och Darwin - men går ett steg vidare.

En konstnär övar och övar och blir till slut allt bättre på att skapa. De första utkasten kanske åker i papperskorgen. Men man börjar om - och varje färdig tavla blir sedan unik. Visserligen kan de ibland hänga ihop som en serie - likna varandra, följa på varandra, kopplas till varandra. Men varje tavla görs för sin egen skull. Den föds ur en tanke och realiseras.

Man målar inte över tidigare tavlor för att göra en ny. Man tar en ny duk, en ny pannå, eller vad som nu finns till hands när inspirationen rinner till. Färgerna (tuberna som används) kan vara desamma i många tavlor - men uttrycket blir ändå mycket annorlunda, stilen kan variera, färgerna kan blandas till sällsynta nyanser. Det kan vara ett konkret eller abstrakt motiv.

Poängen är att även om där finns likheter, och ursprungsmaterialet, utgångspunkten är desamma - så blir resultatet ändå helt unikt. Tavlor kompletterar varandra - de konkurrerar inte ut varandra. En Picasso tar inte död på en Monet. Och hötorgskonst och kitsch dör inte ut trots att det finns mycket bättre konst - det som inte passar i salongerna har också sin publik - i stugor och landsbygdskapell.

Jag ser alltså Gud som den allra skickligaste och mest kreativa konstnären någonsin.... Som har skapat en alldeles otrolig variation, som rymmer både humor och skönhet - och som till skillnad från alla mänskliga konstnärer t.o.m. har skapat levande konstverk....

Varje art är skapad ur samma ursprungsmateria - ytterst stjärnstoft - men skapad för att bli just vad den är - inte för att utvecklas till något mer konkurrenskraftigt. Det skulle gå emot den förunderliga skönhet och intelligens och harmoni som allt det skapade uttrycker - som är ett alldeles tillräckligt mål i sig. Enligt mig.

Och denna min konstnärliga skapelseteori får skolorna gärna lära ut vid sidan av Darwins... :-)

Får se om jag vågar mig ut i björnskogen idag. Bamsarna ska visst vara på väg att gå i ide, och vara extra griniga. Undrar varför - de borde väl vara glada över att få sova bort hela den kalla vintern och varje år ha en fantastisk "drömsemester" - bokstavligen!

Nåväl, är de riktigt tjuriga får jag väl sjunga en trudelutt för dem. Undrar vad de gillar bäst - "Mors lilla Olle" eller "Björnen sover", eller kanske signaturmelodin till "Björnes magasin"....? Vad ligger just nu på björn-tio-i-toppen?

(Här finns för övrigt tio "matnyttiga" tips för den björnrädde.)

Etiketter: , , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 11:16  
10 Kommentar/-er:
 • 19 oktober, 2007 13:08 sa Anonymous Johan Stenberg

  Av någon anledning så anfaller björnar bara jägare... :)

  Gud är säkert mycket konstnärlig! Du är ju en avbild av honom!

  Men det finns också svar på dina frågor om varför det finns olika sorters björnar och apor. Visserligen tillhör nog alla björnar (isbjörn, brunbjörn etc) samma art, men det kan vi lämna åt sidan just nu.

  Anledningen till varför det finns många arter är för att det finns många nischer. Ingen art kan vara bäst anpassad till alla nischer samtidigt, men däremot är alla nu levande arter åtminstone tillräckligt bra anpassad till någon nu existerande nisch/habitat.

  Isbjörnen är bättre anpassad till Nordpolen än brunbjörnen och brunbjörnen är bättre anpassad till skogsmiljö än isbjörnen. De konkurrerar ut varandra i sina respektive nischer.

  Människan är väldigt bra på att skapa en egen miljö där vi dominerar. Andra apdjur är bättre anpassade till ett liv i träden.

  Det är inte så att nu levande organismer är mer utvecklade än tidigare (den värderingen bör man inte lägga in). Men vi är bättre anpassade till dagens nischer än de som nu är utdöda. Däremot skulle inte inte dagens arter klara sig så bra i gårdagens nischer - där skulle vi säkert bli utkonkurrerade av gårdagens arter.

   
 • 19 oktober, 2007 13:46 sa Blogger Charlotte Therese

  Johan,

  Ja, björnar anfaller i alla fall nästan bara jägare... Någon stackare som var ute med hunden i skogen (utan gevär) blev också attackerad.

  Går man tyst (smyger omkring ljudlöst som jag) finns också en viss risk att man råkar komma för nära innan man blir upptäckt.

  Men risken/chansen är nog mycket liten...

  Jag är som du vet inte någon biolog, så detaljerna om evolutionen vet du och andra bättre.

  Jag ser det som sagt nu mest ur ett konstnärligt sannolikhetsperspektiv... :-)

  Och jag tycker fortfarande inte att det är tillräckligt förklarat varför det finns så pass många liknande arter i samma miljö. D.v.s. varför en konkurrenskraftig art inte medför att tidigare länkar försvinner. De borde ju konkurreras ut om teorin stämmer.

  Varför finns det t.ex. så många olika slags fåglar i samma område, som äter samma föda?

  Varför finns det en sån stor variation av insekter?

  Och däggdjur?

  Det hade ju "räckt" att utveckla fram en modell som funkar bra i alla lägen. Som rationell Darwinist-minimalist åtminstone.

  Och en verklig knäckfråga: varför i hela friden föddes jag i Sverige? Jag är inte alls anpassad till klimatet här! Varken för smällkalla vargavintrar, ösregniga höstar eller kokheta somrar... Det är bara senvåren och försomrarna jag är riktigt väl anpassad för... :-)

  Charlotte

   
 • 19 oktober, 2007 13:56 sa Blogger Charlotte Therese

  P.S.

  Ser man sen lite mer detaljerat på djuren så förefaller det orimligt att de skulle ha uppkommit av sig självt.

  Hur skulle ett djur kunna utveckla en kameleontförmåga att ändra färg efter sin omgivning - om det inte var den givet av någon?

  Vi kan ju inte ens ändra färg på ett enda av våra hårstrån med viljekraft.

  Hur skulle giraffen kunna skaffa sig en så lång hals, ens under tusentals år av sträckning uppåt mot löven i träden?

  Varför skulle fiskar utveckla lungor och gå upp på land? Är det inte enklare - för Gud - att skapa en ny landlevande prototyp som är anpassad för den miljön - med inspiration av fisken?

  Skapelsen är inte avslutad - den pågår för fullt...!

  Färgerna och formerna och variationen mellan djuren visar upp en sån otrolig fantasi - och som sagt humor - att det är fullständigt osannolikt att de skulle ha uppkommit spontant, utan orsak, utan tanke.

  Tycker konstnären, som ofta drar på smilgroparna och inte minst beundrar skapelsens alla små detaljer...

   
 • 19 oktober, 2007 14:20 sa Blogger Dag Selander

  Den ryska björnen är min björn idag! Kolla: http://missionxp.webblogg.se/1192774875_dagens.html

   
 • 19 oktober, 2007 14:55 sa Anonymous Johan Stenberg

  Varför finns det så många liknande arter i samma miljö? Del II.

  Svaret är att det inte gör det. Det kanske verkar så, men det är inte så. Du tog exemplet med småfåglar i skogen. Well, även fåglar som ser nästan likadana ut och äter samma sak har olika nischer. Några samlar mat invid trädstammarna, andra mitt på grenarna, åter andra längst ut på grenarna.

  Samma med insekter: de flesta insekter kan bara äta på en enda växt - oftast bara en del av den växten och under en särskild årstid. Det finns inga samexisterande organismer som har exakt samma nisch.
  Om det ändå fanns två arter som hade exakt samma nisch så skulle den ena konkurreras ut och utrotas. Undantag kan nog hittas - tex om den bättre konkurrenten har fler naturliga fiender, men i princip alltså.

  Ja, det är kanske lite svårt att se för den som inte har studerat nischer i naturen, men ingen art använder en speciell resurs (tex mat eller bohålor) på exakt samma sätt, under exakt samma tid som andra arter. Sådant kan bara ske vid tex fågelutfodringar där resurserna är oändliga och osinliga.

   
 • 19 oktober, 2007 15:03 sa Blogger Charlotte Therese

  Johan,

  Intressant!

  Det tycker jag talar starkt för "the God theory".

  För då är det som att allt är skapat för att harmonisera med resten.

  Allt bidrar till kretsloppet.

  Ingen fyller någon annans funktion.

  Något så sinnrikt kan knappast vara slumpartat, att arter "råkat" uppstå för att äta en viss växt (eller tvärtom).

  Det här gör pusslet än mer intrikat.

  Tack för del II - fyll gärna på!

  Alla andra som läser detta, inte minst från ett naturvetenskapligt perspektiv, är också välkomna att kommentera!

  Charlotte

   
 • 19 oktober, 2007 15:06 sa Blogger Charlotte Therese

  Dag,

  Min dator har fått problem med att visa bilder - det händer när jag går in på bloggar som har andra format än Blogger och Wordpress - och även på "ansiktsboken".

  Så jag hoppas att din ryska björn ligger kvar imorgon!

  Charlotte

   
 • 19 oktober, 2007 17:35 sa Blogger Z

  Nej, att studera arterna i naturen, kan göra att man börjar undra hur evolutionen kan ha gått till.
  Men visst, hela kedjan med paraden av en massa felande länkar och övergångsarter kan ju inte rada upp sig för just min skull, tänker jag ibland.

   
 • 22 oktober, 2007 16:00 sa Anonymous Johan Stenberg

  Jag surfar hit 10 gånger om dagen för att se om du lagt upp någon ny gissa-bild ännu. :-)

   
 • 22 oktober, 2007 23:08 sa Blogger Charlotte Therese

  Johan,

  Då får jag tacka dig ifall besöksstatistiken har stigit tack vare det... :-)

  Ny bild kommer inom kort!

  Den som väntar på något gott att gissa... :-)

  Ananasen var förresten riktigt god - annat än konservananas.

  Synd att ni som gissat inte kunde smaka...

  Hoppas att du som vann första tävlingen firade ordentligt med något annat gott!

  Snart väntar en förhoppningsvis hård nöt att knäcka.

  Charlotte

   
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker