A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

onsdag, september 26, 2007
Hur skulle pingstkyrkan lösa det?
Jag tänker på motsättningarna inom katolska kyrkan, som berördes, om än tyvärr på ett ganska ytligt sätt, i Existens igår. (Såg för övrigt att det inlägget lockade ett tredubbelt antal besökare jämfört med en vanlig bloggdag, även om de flesta enbart läste det skrivna. Vore kul om fler kommenterade programmet!)

Om samma slags "oliktänk" - om kvinnliga präster, etc - orsakade spänningar och svårigheter i ett annat samfund - hur skulle man då lösa det?

Jag valde pingstkyrkan som exempel i rubriken, inte minst eftersom jag undrar hur man hanterar sånt där, då Johan (som är pingstvän), ibland har skrivit i kommentarerna här att han tycker att det borde kunna lösas inom kyrkan.

Frågan är då bara: hur? Hur gör ni (och andra)?

Ordnar ett koncilium med representanter för alla riktningar inom den kyrka det gäller? Med åhörare även från andra samfund?

Eller mer auktoritärt: genom att samla bara de äldste/ledarna till interna överläggningar?

Sen då? Omröstning? Jämkning? Kompromisser?

Olika riktningar inom samma tak men inte samtidigt? Eller enhetlighet överlag - ett beslut om att bara en tolkning gäller? Eller lokala avvikelser?

Hur skulle ni alltså göra för att lösa situationen?

Här kan pingstkyrkan - och andra kyrkor - säkert hjälpa till med goda råd till oss katoliker...

Etiketter: , , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 10:19  
5 Kommentar/-er:
 • 26 september, 2007 12:26 sa Anonymous Johan Stenberg

  Hmmm vet inte om RKK och Pingst är helt jämförbara...

  En pingstförsamling styrs av pastorn, styrelsen och äldstekåren. Maktfördelningen mellan dem kan nog se lite olika ut i olika församlingar, men som regel är varje pingstförsamling en lokal förening med årsmöten där medlemmarna kan välja styrelse och gemensamt besluta i olika frågor. Inga avgörande frågor (tex pastorstillsättningar) avgörs utan att medlemmarna får vara med och bestämma. Är vi missnöjda med pastorn eller något annat så kan vi sparka pastorn och byta ut styrelsen.

  Men så länge pastorn är pastor så får man underordna sig honom - det är min filosofi. Ogillar jag något han gör så kan jag i nämnd ordning (1) försöka prata honom till rätta i enskilda samtal, (2) ta upp saken på församlingsmöte, (3a) tiga still eller (3b) byta församling.

  Att kritisera församling eller församlingsledning utanför församlingskretsen är aldrig ett alternativ för mig (fast ibland halkar tungen :) ).

  I RKK har man som medlem inte samma inflytande har jag förstått. Om jag personligen skulle gå med i RKK så skulle jag nog acceptera och böja mig under präst- biskop- och påvestyret och acceptera att mitt eget inflytande skulle begränsas till den lokala församlingsverksamheten. Om jag var väldigt engagerad i en övergripande fråga så skulle jag försöka påverka biskopen.

  Och viktigast av allt tror jag är att be, och kanske fasta, innan man försöker påverka.

   
 • 26 september, 2007 12:44 sa Blogger Charlotte Therese

  Johan,

  Nej, det låter verkligen inte som att det är jämförbart. Men när jag läser det du skriver kan jag önska att det vore det.

  Som katolik har man ingen insyn eller inflytande alls i viktiga frågor.

  Att vända sig till biskopen hälper inte då det inte är han som fattar beslut som rör hela kyrkan.

  Och kvinnoprästfrågan har ju påven deklarerat att kyrkan inte har någon auktoritet att avgöra. (Som enda fråga!!!)

  Och demokrati vill hierarkin inte heller ha. Av förståeliga skäl. För då skulle det bli förändring i fråga om en hel del.

  Och avsätta påven (jfr. er ledning) kan nog inte ens påven själv göra - han är ju vald på livstid... Vald enbart av lojala kardinaler. Ingen "vanlig" katolik har fått säga något om vilken påve vi vill ha. Folkets röst hade nog gett ett annat resultat kan jag tro. Ett par kardinaler i tredje världen tycks ha tillhört favoriterna - i media åtminstone.

  Den nuvarande påven vägrar för övrigt att ha en dialog med förnyelserörelser inom kyrkan.

  Alltså återstår för katoliker som önskar förändring bara att vända sig direkt till Gud - och att skriva fritt på nätet där det skrivna inte censureras som på annat håll, och därigenom försöka införa mer insyn och öppenhet och delaktighet från gräsrotskatoliker...

  Men det är inte en särskilt snabb eller effektiv process - det är lite som att ro i motvind.

  Det måste finnas bättre sätt...?

  Charlotte

   
 • 26 september, 2007 19:10 sa Blogger Jan Thurin

  Jag har visserligen ingen lösning på problemet med den auktoritära RKK men jag skulle vilja kommentera programmet Existens igår. Jag är ju ny i kyrkan men undrar om den presenteras på ett sådant katastrofalt sätt i media varje gång den dyker upp. Sveriges attityd mot RKK måste ju bli dålig. Jag frågar mig då hur utvecklingen i andra länder är. Går det mot en situation som den i Sverige kan man ju vänta sig ökade globala attitydproblem mot RKK. Har jag förstått det rätt om det då kanske blir fråga om en splittring av kyrkan i liberala och orthodoxa falanger eftersom påven tycks ha den åsikten att han betonar det traditionella snarare än liberaliserar?

   
 • 27 september, 2007 13:01 sa Blogger Charlotte Therese

  Jan,

  Ja, du kommer nog att märka allt mer hur media påverkar folks syn på katolska kyrkan. Programmet var nog ganska så typiskt i genren.

  Det framställs ofta i negativa termer som den kyrka som är "emot" snart sagt allt som de flesta utanför kyrkan ser som självklarheter. Därav motstånd och missförstånd - och en svårighet för kyrkan att nå fram med själva budskapet.

  Man borde först sopa rent i huset innan man bjuder in folk. Man borde skura insidan och ta itu med problem innan man dikterar hur andra ska bete sig...

  Samtidigt ses påven ibland (särskilt ekumeniskt) som en auktoritet som står upp för omistliga värden i en värld som gått vilse.

  Men sanningen om katolska kyrkan är mycket mer nyanserad än den svart-vita bild som media ofta ger.

  Så mycket ryms inom dess väggar... Både av gott och ont.

  Jag vet inte så mycket om hur det framställs i andra länder - har läst en hel del artiklar som tyder på att det är ungefär likadant. Men det borde ju bli en skillnad i länder som är katolska - jämfört med Sverige. För där har fler en bild inifrån av katolska kyrkan som kan balansera medias bild.

  Någon annan här kanske kan fylla på med fler synpunkter och uppgifter om detta?

  Charlotte

   
 • 27 september, 2007 14:43 sa Anonymous Anonym

  Jan Thurin,

  Om svenska media presenterar en katastrofal bild av kyrkan, så beror det i stor utsträckning på att tillståndet inom kyrkan är katastrofalt.

  Det är inte acceptabelt att diskriminera kvinnor.
  Det är inte acceptabelt att förtrycka homosexuella.
  Det är inte acceptabelt med ett styrelseskick som kombinerar en absolut monarki med feodalvälde.
  Det är inte acceptabelt att församlingar läggs ner därför att det råder brist på celibatära män.

  Sekulära svenska journalister berättar om vad de ser i kyrkan. Vi kan inte begära att de skall ha vår väl uppövade förmåga att se förbi bristerna till den inre kyrka vi älskar.
  Och vi kan inte begära att sekulära journalister skall mäta med olika mått. Diskriminering inom kyrkan är inte annorlunda än diskriminering utom kyrkan.

  Gert Gelotte

   
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker