A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

tisdag, juli 17, 2007
Latinets återkomst
Gunnel Vallquist skriver om latinet och den tridentinska mässan i en artikel i SvD.

Här är ett utdrag ur den:

"De nya bestämmelserna kommer inte att tas emot utan betänkligheter. Enligt föregående praxis skulle biskopen alltid försäkra sig om att ansökningen om att få fira den tridentinska mässan åtföljdes av ett uttryckligt erkännande av Andra Vatikankonciliet och dess liturgi; något sådant krav finns inte längre, vilket är anmärkningsvärt. Med sin överblick över stiftet har biskopen kunnat utöva ett balanserande inflytande på eventuella motsättningar.

Men biskopar tycks överhuvudtaget få allt mindre att säga till om i den katolska kyrkan; det var länge sedan man hörde talas om kollegialiteten, som var ett centralt begrepp i konciliets kyrkosyn och ett nyckelord för hur kyrkan skall styras, nämligen av påven och biskoparna tillsammans. Tiderna förändras, och påvarna med – eller mot – dem."

Etiketter: ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 14:59  
0 Kommentar/-er:
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker