A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

onsdag, juli 04, 2007
Abortfrågan - skapa förbud eller öka ansvar?
Så var det dags för nya mediestormar om det heta ämne som den katolske biskopen och pingstföreståndaren tog upp häromsistens. Med ungefär samma grad av finkänslighet och eftertänksamhet. Då gällde det abortturism - nu gäller det abortförbud.

Så här skriver SvD om det:

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16057397.asp

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16053631.asp

Ett abortparti - eller snarare antiabortparti lär inte lösa problemet - för det är ett stort problem att Sverige har så höga aborttal - jämfört med exempelvis grannlandet Finland.

Abortförbud skulle förmodligen leda till massor av illegala aborter (som förvisso inte är livsfarligt för kvinnor i Sverige - så som det är för kvinnor i fattiga länder). Men är det verkligen det som är meningen?

Aborterna skulle alltså knappast minska genom ett förbud. De skulle istället utföras “svart”.

Jag tror snarare på andra åtgärder för att minska antalet aborter (om än en nollvision nog tyvärr är lika svår att nå som i trafiken - hur önskvärt det än vore).

Sådana åtgärder skulle kunna vara:

* Att föräldrarna har bättre koll på ungdomarna - var de är, vad de gör - alltid. Det är också deras ansvar att ge barnen en bra moralisk uppfostran - man kan inte överlåta allt till skolan!

* Att särskilt pojkar/unga män lär sig att ta sitt ansvar. (Det gäller än mer i andra länder - där DE i 99% av fallen är orsaken till aborter - eftersom kvinnor i en del kulturer inte har någon talan - och förväntas ställa upp på männens alla önskningar, oavsett om de är gifta med dem eller inte! Genom respekt och ökad jämställdhet kunde världens aborttal sjunka MYCKET drastiskt.)

* Utveckla bättre information om åtgärder som gör det möjligt för flickor/kvinnor att föda “oönskade” barn - som eventuellt kan adopteras av andra som hett önskar sig barn, men som själva inte kan få några. Det kan vara det minst dåliga alternativet i många fall. För samtliga inblandade.

* Högre åldersgräns för alkohol. (Och att föräldrar eller andra INTE köper ut.) För det tycks vara så att i en väldigt stor del av abortfallen (särskilt i Sverige), så är alkohol inblandat.

Liknelsen som ges i SvD mellan att köra rattonykter och att utföra aborter haltar däremot:

"Per Kronlid likställer ett abortförbud med rattonykterhet. - Det är förbjudet att köra onykter. På samma sätt borde det vara förbjudet att ta ett ofött barns liv, säger han till SvD.se."

Snarare borde den självklara "rattnykterheten" kompletteras med ett nyktert ansvar inom alla livets områden - och det gäller att börja i tid!

Det gäller som synes att främst satsa på förebyggande åtgärder snarare än att komma med förbud i ett skede när det redan är för sent.

Det behövs alltså inget “antiabortparti”!

Av ett enda skäl:

Det skulle effektivt motverka målet - som givetvis är att få ner aborttalet så lågt som det bara går!!!

Enligt min bloggranne som delvis verkar tycka annorlunda än jag i denna fråga (jag tror inte på straff som en bra åtgärd...ska de som hamnat i en desperat situation straffas ytterligare?), så skulle ett antiabortparti dessutom sannolikt dra med sig andra företeelser, som t.ex. utökat försvar. Och om nackdelarna i fråga om det är vi ense.

Ska det vara tillåtet att döda "födda" människor i krig efter krig? Vart tog "nykterhetsvisionen" i så fall vägen där?

Skapar man istället fred med alla medel så behövs till slut inget försvar.

Ett effektivt sätt att komma en bra bit på vägen vore att satsa på en rättvis ekonomisk fördelning - för varför ska vissa människor "hållas fattigare" än vi i i-världen, om inte för att vi billigt ska kunna utnyttja deras resurser - då blir ett samtidigt minimalt bistånd bara ett hån!

Samtidigt som fattigdomen bekämpas än mer kan man lösa flyktingproblematiken. Om människor har råd att stanna i sina länder - om det finns tillräckligt med arbete, som är tillräckligt bra betalt, och om det finns gott om mat - och är fred - så behöver de inte fly. Och det skulle vi kunna hjälpa till med - det borde vara FN's största uppgift, och en gemensam uppgift för alla länder som har det bra (ett samarbete över gränser är en fredsskapande åtgärd i sig).

Så en samvetsfråga till alla politiker är: varför gör vi i Sverige inte detta i högre mån än det lilla vi nu gör? Jag vill gärna ha svar på det - här i bloggen! Och jag vill se en förändring!

Skapar man ett rättvist, jämställt (!) och ansvarsfullt klimat i världen - såväl som i lokalsamhällena - d.v.s. uppfostrar man ansvarsfulla individer, och föregår politiker med gott exempel genom ett kompetent och ansvarsfullt arbete (inkluderande att hantera världsekonomin på ett bättre sätt) - så behövs inga förbud, inga vapen, inga förtryckande regler.

Då kan vi alla leva i ökad frihet, gemenskap, samhörighet - med stort personligt ansvar. Då frigörs automatiskt också mer resurser för utbildning och sjukvård (eftersom den ofantligt stora försvarsbudgeten kan skrotas).

Alltså är det som mest av allt behövs ett ansvarsparti - som tar ett ökat globalt och medmänskligt ansvar och som främjar vars och ens ansvarstagande!

Etiketter: , , , , , , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 15:15  
10 Kommentar/-er:
 • 04 juli, 2007 19:29 sa Anonymous Johan Stenberg

  Charlotte,

  Din hållning är säkerligen mer samhällsnyttig och konstruktiv än min. Att kräva abortförbud leder inte till någon förändring - det är, som du skriver, för sent. Självklart är det så!

  Medan du vill få ner antalet aborter så har jag bara fört ett resonemang kring brott och straff - jag vet att det inte leder till något. Jag vet också att de flesta föraktar "moralism". Men jag tycker att det är viktigt att diskutera rätt och fel, och brott och straff också. Om man bara diskuterar vad som är bra och dåligt så tycker jag att man missar något viktigt.

  De flesta diskuterar dessutom bara tonårsaborter. Dessa är naturligtvis väldigt problematiska. Men många aborter görs ju av medelålders par i fasta förhållanden. Jag har svårt att se hur detta kan vara berättigat. Jag har faktiskt väldigt svårt att förstå hur samhället kan tillåta det.

  PS: Birger Schlaug har lite överraskande en väldigt förstående och intressant attityd gentemot fundamentalister, se här: http://schlaug.blogspot.com/2007/07/sjlvklart-skall-abortfolket-bilda-nytt.html

   
 • 04 juli, 2007 19:50 sa Blogger Charlotte Therese

  Johan,

  Håller med om att det är viktigt att diskutera vad som är rätt och fel.

  Men håller som sagt inte med om att straff vore en bra lösning i detta fall.

  Är det inte de yngsta som gör flest aborter?

  Kommer man åt det hela då (eller helst innan dess) så lär de försöka undvika dem när de blir äldre också.

  Googlade just och såg Schlaugs rubrik - men har inte tittat in där än.

  Det är ju bra att detta diskuteras i alla fall. Oavsett vad man tycker.

  Och det är viktigt att komma bort ifrån fokuseringen vid "kvinnans rätt att bestämma över sin kropp" - för det är ju inte bara det som det handlar om.

  Inte alls egentligen - för barnet är inte en del av kvinnans kropp som kan amputeras bort - även om det är beroende av henne för att utvecklas.

  Alltså handlar det alltid om två liv. Vilket så många inte tycks vilja ta in.

  Charlotte

   
 • 04 juli, 2007 21:41 sa Blogger Monica Olsson Kolkman

  Det där med "kvinnans rätt att bestämma över sin kropp" är ändå ett problem i debatten eftersom det används som "ursäkt" för att göra abort.

  Vad jag efterfrågar i debatten är en diskussion om varför de som blir gravida inte väljer att föda, vad det är så omöjligt med att få barn? Varför är det en katastrof att få barn när det inte är planerat? Vad är så hemskt med att få barn ung? (Ja, det är klart att det inte är lätt att var 15 och mamma, men...).
  I dagens Sverige är det inte omöjligt att till exempel skaffa sig en utbildning och ha barn samtidigt. Livet tar inte slut för att man får barn!

  Mina föräldrars generation fick barn unga, då var det normalt. Mamma kände sig urgammal när hon fick sitt första barn vid 27!

  Att det finns situationer som är oerhört svårt och där en abort kanske är det bästa av det två dåliga alternativen, är jag övertygad om, men majoriteten av aborterna faller inte inom denna ram.
  När aborten blir en slags preventivmedel, det är då det blir fel.

  En debatt om sexualmoral OCH förmågan att skydda sig är också viktig givetvis.

  Och Johan, vad jag kan läsa mig till snabbt ur socialstyrelsens rapporter, de flesta aborter utförs av kvinnor mellan 15 och 30.

   
 • 05 juli, 2007 12:32 sa Blogger Charlotte Therese

  Monica,

  En kommentar till det första du skrev.

  Ja, den frasen används som ett argument - men på ett felaktigt sätt - så att moderns vilja alltid står över barnets rätt till fortsatt liv - och det går att göra enbart eftersom många väljer att inte se det som ett barn utan som en geleklump som man kan behandla hur som helst tills det är fött. Som om barnet inte hade rätt till liv innan födseln, eller innan det uppnått ett visst antal veckor.

  Det måste vi komma ifrån - den rabiata inriktning som inte vill se hela bilden, utan enbart hävdar kvinnans rätt att bestämma "över sin egen kropp". På bekostnad av barnets. Så att det rentav blir fult att tala för barnet - så att det ses som ett angrepp på kvinnor.

  Men så är det ju inte alls menat att tolkas.

  Och kvinnor har faktiskt ett eget ansvar för hur de lever - och där kan man däremot verkligen tala om att "bestämma över sin egen kropp".

  Det är ju aldrig barnets fel att mamman blir gravid - så varför ska barn som oönskat blir till straffas för vuxnas brist på ansvar? Det är därför förebyggande åtgärder är allra viktigast i sammanhanget.

  Jag håller annars med dig, helt och fullt, ville bara kommentera detta, som så många har svårt att förstå.

  Charlotte

   
 • 05 juli, 2007 14:01 sa Anonymous Johan Stenberg

  Charlotte,
  Jag vill bara förtydliga att inte heller jag tycker att straff är en lösning (tror inte att jag skrev det). Att spärra in, avrätta, eller bötfälla någon löser naturligtvis inga problem oavsett vilket brott det gäller. Straff fyller en annan funktion; det är ett sätt för samhället att markera vad som är rätt och fel, och vad som accepteras och inte accepteras.

  Jag skulle kunna tänka mig ett abortförbud utan rättsföljder vid
  lagbrott. Det skulle vara ett sätt att uttrycka att detta är fel, utan
  att ge något straff. Jfr tex med lagen om att ungdomar under 15 år inte får ha sex. Den lagen följs aldrig upp och om två 14-åringar har sex med varandra riskerar de inte någon rättslig påföljd. Ändå är lagen inte meningslös eftersom samhället uttrycker någon slags norm med det.

  PS: ca 40% av alla aborter görs på mödrar över 30 år. De ca 12.000 aborter som årligen görs av stadgade medelålders mödrar bör alltså inte heller glömmas bort.

   
 • 05 juli, 2007 14:17 sa Blogger Charlotte Therese

  Johan,

  Kan man uttrycka att något inte är önskvärt utan att stifta lagar och komma med förbud?

  Det skulle jag vara positiv till. Något slags markering - men inte att drämma till med storsläggan. För det tror jag just motverkar sitt syfte.

  Både straff och förbud känns därför fel i sammanhanget.

  Oavsett statistiken - minskade antal aborter på alla nivåer, i alla grupperingar - är förstås målet. För allas skull.

  Och jag kan tycka att vuxna där borde föregå med gott exempel - för så länge de inte gör det - hur ska ungdomarna då uppmanas att göra det?

  Charlotte

   
 • 05 juli, 2007 15:38 sa Anonymous Johan Stenberg

  Vi kan nog enas om att vi är lite oeniga på den här punkten Charlotte. Jag har en gnutta anarkist-fobi och vill absolut inte byta ut lagtexter mot önskelistor.

  Nu har vi de regler som vi har, och jag respekterar och beklagar dem.

   
 • 05 juli, 2007 15:54 sa Blogger Charlotte Therese

  Johan,

  Inte innebär det automatiskt anarki om man avstår från att införa förbud?

  Jag menade - det måste väl finnas mycket bättre sätt att lösa detta på!?

  Charlotte

   
 • 05 juli, 2007 16:55 sa Anonymous Johan Stenberg

  Charlotte,

  Jag ger dig återigen helt rätt i att förbud inte är någon lösning. Ett förbud handlar inte om att lösa problem.

  Men det som inte är förbjudet av samhället är ju per definition accepterat av samhället. Och min lilla demokratiska röst tycker inte att det skall vara accepterat av samhället. Jag är nedröstad - och accepterar det.

  Av samma skäl som jag nämnt ovan är jag även positiv till förbuden mot droganvändning och prostitution. Även dessa förbud är ganska verkningslösa, och vissa menar att de t.o.m. motverkar sina syften.

   
 • 06 juli, 2007 12:40 sa Blogger Charlotte Therese

  Johan,

  Jag tror på förbud där de kan ha en märkbar effekt.

  T.ex. skulle jag vilja se kraftiga åtgärder mot miljöförstöringen - rejäla straffskatter till dem som skadar miljön. Så höga att de tvingas satsa på miljövänliga alternativ.

  Men i många andra frågor har förbud, som du säger, ingen effekt, annat än symboliskt.

  Inte är ALLT accepterat som inte uttryckligen är förbjudet? Då skulle man behöva täcka hela landets yta med lagböcker - om precis allt ska nämnas i detalj....

  Nånstans finns väl en gräns för lagstadgandet, där man får lita till människors sunda förnuft och goda vilja och förmåga till att urskilja vad som är rätt och fel....? Alla har ju ett samvete, som är mer eller mindre format.

  Jag vill i alla fall inte sluta tro på det goda inom människorna - visst måste det väl en dag lysa igenom allt mer? Det finns ju redan där...

  Inte minst hos många icke-kristna - ironiskt nog...eftersom just kristna säger sig vilja främja det goda.

  Charlotte

   
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker