A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

lördag, augusti 09, 2008
Mannen som kvinnans huvud - passé?
Fick en intressant artikel av en libanesisk metropolit.

Håller med om slutresultatet - men inte riktigt om vägen dit.

Som jag ser det är svaret på kärlek inte lydnad - utan ömsesidig kärlek. Och en jämlik relation har bäst förutsättningar att uppnå denna utgivande kärlek.

Paulus skrev för sin tid, utifrån sin tolkning.

Jag skulle i vår tid hellre uttrycka det i stil med: var varandras halva kropp. Ingen är den andres huvud. Utan ni är två likvärdiga delar som passar ihop - om ni respekterar och älskar varandra på djupet - villkorslöst. Dela ansvaret för hemmet, familjen, omvärlden med varandra. Tillsammans är ni då i Kristi kärlek - och genom att vara det älskar och inspireras ni av Gud.

***

"The husband is primarily a servant. “The husband is head of the wife” is an invitation for the husband to be leading in the servitude.

We have then no indications for assuming that the husband has a tribute over his wife by nature or by creation, and that he is consequently, her protector. This might be the result of a “patriarchal” or masculine society. But in the origin, in the beginning, nothing of this was.

Who was this wife that the Apostle asked to be obedient? The answer lays in his verse: “Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her” (Eph 5:25). Where is this wife who does not submit to the poured love? Outside the boundaries of love, Paul did not suggest obedience.

/.../

In the depth of the marital journey - and which requires a great deal of practice, after the descending of the Divine Love upon both spouses - the “duality” turns towards the union of the one-being, in the same manner the Church ascends towards the unity with her Redeemer and in the same way the Redeemer demonstrated His adjunction to His Church. Outside this vision and outside this context merely remains a wreckage of flesh, bank accounts, realties and “cease-fire” agreements in fear of the scandal or the detonation of the family."

Läs hela artikeln här.

Kommentarer...?

Etiketter: , , , , , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 14:19  
5 Kommentar/-er:
 • 09 augusti, 2008 15:47 sa Blogger Carolina El-Haddad

  Jag uppfattar artikeln som att författaren är väldigt nära målet men inte riktigt träffsäker som det borde vara, just på grund av ordvalet, lydnad.. det låter som om trots allt det lutar åt det hållet i slutet, att kvinnan "lyder" när mannen har älskat henne ända till döden...

  Jag tycker att det borde skrivas Så mycket Mer om hur mannen i våra dagar och i praktiken borde älska sin hustru såsom kristus har älskat kyrkan och offrat sig för henne..

  berätta gärna om ni så hittar såna dyrbara pärlor..

  jag saknar detta totalt.. och då diskursen om kvinnans uppoffring finns alltid med uttalad eller ej.. i samhälet och i kyrkor..

  Var är mannens uppoffring, hur ser den ut? Hur borde den vara? Varför inte skriva och predika mycket om det och om hur mycket mäns dominans över kvinnor döljer Jesus ansikte i kyrkan..


  Att inte skriva om ngt och hålla tyst om det betyder att man är medgörare på ngt sätt..

  den som inte med mig är emot mig..

   
 • 09 augusti, 2008 17:02 sa Blogger Charlotte Therese

  Carolina,

  Jag tycker att hela lydnadssnacket i fråga om äktenskapet hamnar helt galet i vår tid.

  Vad jag menar är att han träffar rätt i fråga om kärleken.

  Jag tycker inte att det ska skrivas mer om hur mannen ska älska sin hustru. Det är fortfarande att köra i de gamla hjulspåren - när det istället behöver byggas en ny väg.

  Det borde däremot skrivas om den ömsesidiga jämlika kärleken - som är utgivande och mottagande från båda håll. Där inte den ena ska offra sig för den andra - och den andra ska lyda.

  Utan där båda ger allt för varandra.

  Inspirerat av Jesu kärlek.

   
 • 12 augusti, 2008 13:51 sa Anonymous Frasse

  upphör alldrig att förvånas över den extrema kontextualisering som förekommer inom kristendomen. Varför skall man benhårt klamra sig fast vid specifika texter från bronsåldern när det finns både äldre och nyare texter med mycket bättre innehåll? (Flera grekiska filosofer predikade jämställdhet långt innan Jesus ens var född)

   
 • 13 augusti, 2008 02:57 sa Anonymous L F

  Jaså, grekiska filosofer? Var det menat som ett argument mot jämställdhet?

   
 • 16 augusti, 2008 18:44 sa Blogger Ephraim

  faran har tror jag ar att vi tenderar att se varan varld som idealet resten av historien maste folja. Men tank om Skriften och kyrkans tro skulle vara varat ratte snoret hellre an vardsliga ideologier. Jag menar pa att upplysningens ideal, i vilket det moderna samhallet kan fina sina rotter, missade en viktig poang...namligen Gud.

  For att forsta Paulus maste vi inte bara forkasta honom som nagon som skriver fran stenaldern utan vetskap av vara sofistikerade ideal. Istallet sa maste vi titta till hans skrifter fran fokuseringen i Kristus. Skulle vi existera utan Gud? Skulle nagonting existera utan Gud? Nope....Gud ar den enda kallan for allt liv. Detta ar ju budskapet av uppstandelsen. Jesus dodar doden eftersom han ar livet. Och i ljuset av detta budskap sa ser vi Kristendomens betydelse for alla manniskor i alla tider.

  Detta ar reflekterat i aktenskapet. Jesus ar fortfarande huvudet for bade mannen och kvinnan. Fran detta skriver saleddes Paulus. Jag atminstone ar overtygad att den Helige Ande genomsyrar den Heliga Skrift fran borjan till slut, och att vi endast kan forsta Skriften i ljuset av Kristus Jesus. Att ta Bibeln och titta pa den som en historisk skrift, eller gora alla mojlig vetenskaplig tolkning av dokumenten, utan alltid halla fokuseringen pa Jesus Kristus dod och uppstandelse och uppstigande till himmelen, gor orattvisa till Guds Ande som rader i dess sidor.

  Mannen som kvinnans huvud ar inte passe, for att vi idag pa nagot vis har natt hojdpunkten i mannsklig civilization. manniskor idag ar helt enkelt inte battre, heligare, eller mer sofistikerade...visst sa har tekniken andrats, och varlds bilden ser annorlunda ut, och ja vi har mycket mer teknik osv...men las en utav st.John Chrysostoms homilies, och du kan applicera varje ord till dagens samhalle, men skillnaden ar att vi istallet for att ga till Hippdromen gar till fotbolls arenan eller nagot liknande istallet for att vara i kyrkan och be. synderna ar de samma , faktum ar ju att varje ny generation av kristna fodds under samma vilkor i den spirituella kampen. varje generation maste producera sina helgon...osv.

  Sa darfor ar jag overtygad om att Paulus ord val inte ar sa simpelt som att anta att han bara var en manschauvenist. Utan bor lasas och forstas fran ett eskatologiskt synsatt. Kanske ar det for att Adam misslyckades som prast i Eden som den kristna mannen anses vara huvudet, men i sa fall sa ar ju kvinnan halsen, och huvudet vander sig dit halsen vill. Adam misslyckade inte for att Eva vara svagare, utan for att Adam var lika svag. Dvs det ar en dualitet till fallet. Synden faller pa Eva och Adam lika mycket det ar bada skyldiga. de hebreiska orden i genesis uttrycker ocksa en ett koncept att Eva var skapad eller utskiljd att sta tvarsemot Adam alltsa ansikte mot ansikte. Sa Gud skapade Adam och Eva for att de ska komplementera varandra, inte vara samma sak. Detta ar en annan fara i dagens jamdstaldhets debatt...att gora bada sexen lika. Men det ar ju omojligt eftersom vi biologiskt ar olika, och aven psykologiskt. Och detta ar ju Guds gava inte nagon slags resultata av fallet. Gud skapade manniskan man och kvinna och sag att det var gott.

  Inte for att simplistiska sexuella resultat utan for att man behover kvinnor och kvinnor behover man for att bli ett, en enhet. Detta ar ju malet for ett aktenskap, att bli ett kott. Och jag tror det ar har vi finner sanningen av Paulus ord. Mannen kanske ar huvudet, men kvinnan ar halsen, och det utgor en kropp i Kristus. Och tjanstgoringen ar delad, men Paulus skriver till en viss kyrka, och delar av allt detta ar underforstatt, vilket vi inte ser for vi isolerar en text, och dissikerar en mening. Enda sattet att forsta skriften ar ju att lagga ihop alla texter som handlar om mans och kvinnors relationer, och fa en full bild.

  Sa visst handlar det om en delad karlek, och en enighet i aktenskapet. Detta ar ju malet av aktenskapet, att utgora en helig enhet, en ikon av kyrkan och det ar detta som Paulus ocksa bygger pa. Sa jag tycker inte det behovs nagon ny tolkning, eller ny vag, utan snarare en ratt forstaelse, och en ny trohet till sanningen av Guds ord utan applikationen av var varld till bibeln. Bibelns budskap ar ju ett evigt budskap, som kyrkan har varit trogen till under tva tusen ar, och jag ber forblir trogen till sa lange det beohovs. Sist och slutligen sa litar jag pa Jesus ord,"I will be with you to the end of time."

   
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker