A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

söndag, juli 06, 2008
Kvinnan tige i församlingen - eller...?
Fick ett mail idag med ett synnerligen intressant budskap:

"In 1 Timothy 2:12, Paul writes: "I do not permit a woman to instruct or command a man." Jerome, writing over 3 centuries later, mentions a woman he knew, the Lady Paula, who was well equipped to discuss theology and the Scriptures, but who, in discussions with men, instead of simply saying what she thought, would innocently remark, "You know, that reminds me of something I once heard a man say -- his opinion was that...." Thus, she avoided the appearance of being a woman teaching a man, and yet got her point across. Now the Greek GYNE can mean either "woman" or "wife", and the Greek ANER (ANDRO-) can mean either "man" or "husband". Thus Paul may have meant, "I do not permit a wife to teach or command her husband." In interpreting his meaning, it is perhaps worth noting that we are told that Priscilla and Aquila, acting jointly, instructed Apollos in the Gospel, and there is no hint in the text that Aquila did all the talking while Priscilla hovered in the background and kept them supplied with sandwiches and coffee."

J. Kiefer

Etiketter: ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 15:00  
19 Kommentar/-er:
 • 06 juli, 2008 18:26 sa Blogger Jonas Melin

  Hej! Om du är intresserad av historia, bibeltolkning och teologi om kvinnans tjänst i kyrkan kan jag ge dig ett intressant boktips. Discovering Biblical Equality: Complementarity Without Hierarchy (Paperback)
  by Ronald W. Pierce (Editor), Rebecca Merrill Groothuis (Editor), Gordon D. Fee (Editor). Den är mycket intressant och innehållsrik med över 520 sidor.

   
 • 06 juli, 2008 18:52 sa Blogger Charlotte Therese

  Jonas,

  Tack - det låter spännande!

  Är det något som finns enkelt att få tag på i Sverige?

  Charlotte

   
 • 06 juli, 2008 19:19 sa Anonymous Tubbo

  Ja.. det har väl varit lite sisådär med kvinnornas roll i den tidiga kyrkan..

  Paulus uttalande var väl kanske lite olyckligt formulerat.. man kan undra vad han menade..

  Intressant i sammanhanget är ju att av de sju gånger som Prisca och Aquila nämns.. nämner Paulus alltid henne först..

  Tycker även att det är spännande att flera av kyrkofäderna, däribland den store AUgustinus kallade Maria Magdalena för "apostlarnas apostel"..

   
 • 06 juli, 2008 22:35 sa Blogger Charlotte Therese

  Tubbo,

  Ja, man kan undra vad Paulus menade...

  Tycker den här förklaringen låter mycket rimligare - och mer i linje med Paulus i övrigt (och även den tidiga kyrkan i praktiken, där kvinnor var lika aktiva som män) - än att översätta det som kvinnor/män rakt av.

  Tack också för notisen om Prisca (eller Priscilla kanske, i de svenska översättningarna?)... :-)

  Förmodligen var hon den ledande av dem, liksom många kvinnor i historien (Teresa av Avila - med Johannes av Korset t.ex.)

  Maria Magdalena har fått ett oförtjänt dåligt rykte i den västliga kyrkan.

  Östkyrkan ser henne som ett stort helgon - och hon är absolut apostlarnas apostel.

  Och studerar man bibeln noga finner man mycket intressanta saker rörande henne och Petrus.

  Charlotte

   
 • 07 juli, 2008 09:57 sa Blogger Z

  Jag tänker att Paulus levde i sin tid och att han formulerat sig annorlunda om han skrivit texterna idag; han hade förmodligen lagt till att även mannen tige församlingen (lekmannen) samt att mannen får lyda sin hustru precis som hon bör lyda honom.

   
 • 07 juli, 2008 10:00 sa Blogger Z

  Problemet är väl mest när folk glömmer en viktig sak i sin bibelläsning: Tolkningen.

  T ex: om jag skriver: "Man bör ha mer kött på benen innan man uttalar sig" så kan en historiker som får tag på min text om några hundra år tolka det på ett sätt, medan en bokstavstolkare kan säga:
  "Aha, enkla Z tycker att man ska låta den mest överviktige ta besluten"
  "Man ska inte vara mager"
  ;)

  Tolkning är ett nyckelord i sammanhanget.

   
 • 07 juli, 2008 12:07 sa Blogger Charlotte Therese

  Z,

  :-)

  Ja, det är en viktig poäng...

  Kan tänka mig hur mycket missförstånd det skulle kunna bli angående det jag har skrivit i bloggen - om sisådär hundra år.

  Särskilt som det redan nu är svårt för en del att förstå vad man menar...

  Charlotte

   
 • 07 juli, 2008 15:30 sa Blogger Jonas Melin

  Jag brukar beställa engelska teologiböcker genom Nya Musik i Jönköping. Ring 036-169750 och prata med Henrik. Det brukar vara snabbt och billigt. Men man kan ju alltid beställa själv på internet på amazon.com eller bokus.se m.fl.

   
 • 07 juli, 2008 16:40 sa Blogger Jonas Melin

  Det är svårt att förstå varför Paulus skriver att kvinnan ska tiga i församlingen (1 Kor 14:34). Speciellt som i samma brev redan skrivit att kvinnorna kan be och profetera på gudstjänsterna (1 Kor 11:5-6) och i raderna före att alla har något att bidra med i samlingarna och att alla kan profetera (1 Kor 14:26, 31). Det finns flera olika förslag på hur man ska tolka 1 Kor 14:34 och det går jag inte in på här.

  Z, Däremot anser jag att ett av dina förslag är helt orimligt. I Nya testamentet finns det nämligen ingen uppdelning mellan präster och lekmän, utan alla omvända och troende är präster. Det är inte troligt (snarare omöjligt) att Paulus skulle kunna skriva att alla lekmän ska tiga!
  Ditt andra förslag har lite mer biblisk grund, även om ordet lyda kanske inte passar i ett äktenskap. I 1 Kor 7:3-5 visar Paulus väldigt tydligt att han inte ser äktenskapet som ett hierarkiskt förhållande, utan som ett ömsesidigt och jämlikt förhållande. Även den klassiska hustavlan i Efesierbrevet 5 om mannens och kvinnans olika roller i äktenskapet inleds mot orden: "Underordna er varandra i vördnad för Kristus" (Ef 5:21). Paulus skriver detta med tanke på alla relationer i kyrkan (intressant!), men det gäller förstås även relationen mellan mannen och hustrun.

   
 • 07 juli, 2008 17:15 sa Blogger Charlotte Therese

  Jonas,

  Det går annars bra att ta upp olika tolkningar till stycket i 1 Kor här - det hör ju till ämnet i stort!

  Charlotte

   
 • 07 juli, 2008 17:15 sa Blogger Charlotte Therese

  Menade alltså 1 Kor 14:34.

   
 • 07 juli, 2008 17:27 sa Anonymous Tubbo

  Låt oss lägga undan Skriften för en liten stund..

  Jag tycker att man kanske borde se till hur kvinnorna emottogs i kyrkan.. hur detta emottagande gestaltatdes i kyrkans liv..

  De flesta mysteriekulter i det hellenistiska romarriket var utpräglade "mansklubbar"..

  De kristna upptog dem som systrar..

  Det betyder att de inte längre tvingades föra en tillvaro som "tempelhoror" eller dylikt..

  Väl tänkvärt..

   
 • 07 juli, 2008 19:45 sa Blogger Charlotte Therese

  Tubbo,

  Ja visst!

  Men också Skriften berättar ju om kvinnor i tjänst och så...

  Även Paulus - som tycks uppskatta kvinnor som sannolikt inte teg då de var ute och missionerade...

  Charlotte

   
 • 07 juli, 2008 20:18 sa Anonymous L F

  Jonas Melin påståsr tvärsäkert att i NT finns ingen uppdelning mellan präster och lekfolk. Men visst finns en sådan uppdelning. Jesus kallade 12 lärjungar, samtliga var män, och gav dem ett speciellt uppdrag "På denna klippa...". Men Jonas tillhör en annan kyrklig tradition (ordet tradition, här i trivial bemärkelse). Jag utgår däremot från tolkningsTraditionen (predanje). Vi behöver alltså inte gå till nutida ordböcker i forngrekiska. I övrigt hänvisar jag till min egen blogg (klicka på signaturen!), rulla ner en bit tills du finner inlägget "Skriften eller Traditionen..."

  Frågan som ska diskuteras är givetvis om kvinnor kan få del i det särskilda prästadömet med apostolisk succession. Att avskaffa prästadömet och säga att "Nu är alla jämlikar" gör inga kvinnor till präster!

   
 • 07 juli, 2008 21:37 sa Blogger Charlotte Therese

  Lars,

  Din tolkning framstår som ganska anakronistisk.

  De tolv var inte präster i vår tids bemärkelse. Eller så är det vår tids präster som inte är aposltar i dåtida bemärkelse.

  Man kan vända på det flera varv - men det landar ändå där till syvende och sist.

  De tjänsterna är av olika karaktär.

  Kvinnor och män (vi skulle nog benämna samtliga som lekfolk eftersom det ännu inte fanns vigningar och ämbeten i nutida mening) omtalas av Paulus som apostlar, profeter, lärare, etc.

  Om kvinnor kan få del i det som sedan har utvecklats och kallas för apostolisk succession behöver egentligen inte diskuteras så länge till kan man tycka.

  Det är svårt att se det som något annat än självklart - mot biblisk bakgrund.

  Som citerat: om kvinnor inte också får vigas - så döp dem då för Guds skull inte! För då är ju risken att Gud kallar dem till en tjänst som Kyrkan inte godkänner för tillfället - och då får de lida alldeles i onödan...

  Charlotte

   
 • 07 juli, 2008 21:50 sa Blogger Jonas Melin

  LF påstår att jag tillhör en annan kyrklig tradition. Det har han helt rätt i. Om jag ska sätta etiketter på mig själv (annat en lärjunge och kristen som jag helst kallar mig) så är jag en blandning av evangelikal, anabaptist, baptist och pingstvän. Så nu vet ni ungefär var jag hör hemma. Och jag samtalar gärna med bröder och systrar i andra traditioner både i bloggosfären och IRL. Min övertygelse och utgångspunkt är dock att Bibeln som Guds ord är den enda ofelbara auktoriteten och står över traditionen (även den med stort T).
  Det jag skrev om lekmän var mest en parentes med anledning av Z:s kommentar att lekmannen ska tiga i församlingen. Men jag kan ju förklara mig lite. Jesus kallade många lärjungar. Tolv av dem utvalde han till apostlar (Luk 6:13). De hade en speciell uppgift. Men de kallas inte präster i NT. Gud utrustar och kallar ledare i sin kyrka, men kategorierna präster och lekmän finns inte i NT, de växer fram senare.
  LF har helt rätt i att påståendet att alla är präster inte löser frågan om kvinnans tjänst i församlingen. Det har jag inte heller påstått. Men jag håller med Charlotte om att även kvinnor omtalas i funktioner som apostlar, profeter och lärare och det är relevant för den diskussionen.
  Grekiska ordböcker löser inte allt, men jag tror att vi kan ha god hjälp av uppslagsverk i nytestamentlig grekiska (Jag gillar i alla fall mitt).
  På Barnabasbloggen har jag tagit upp några av dessa frågor i min serie om hur Gud styr sin församling (se del 3).

   
 • 07 juli, 2008 22:34 sa Blogger Charlotte Therese

  Jonas,

  Vill bara infoga att jag också gillar närläsning av grekiska texterna. Med ordlistor.

  Fast en nackdel som man får se upp lite med är att de som har sammanställt och formulerat ordlistorna kan ha en viss uppfattning t.ex. i kvinnoprästfrågan...

  Som sagt så får du gärna utveckla det där om 1 Kor 14:34 om du vill.

  Charlotte

   
 • 08 juli, 2008 23:06 sa Anonymous L F

  Jonas M är tydligen överens med mig om nästan allting. Ändå hamnar vi på olika sidor, när det gäller gamla kyrkliga tvistefrågor, som orsakat så mycket lidande. Så det är viktigt att vi inte låter oenigheten i perifera frågor skymma enigheten om kristendomens centrala sanningar. Att klargöra vad som är likheter och skillnader är viktigt, dels för att vi ska kunna ha ekumeniska gudstjänster i nuläget, och dels för en fortsatt diskussion i tvistefrågorna med sikte på en återförening någon gång i framtiden av den splittrade kyrkan.

   
 • 08 juli, 2008 23:35 sa Blogger Kraxpelax

  Fundamentala sanningar? Ja, där har vi en nypostning på Eklips! jag härmed vill flagga för.

   
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker