A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

söndag, april 29, 2007
Lyda Gud mer än människor?
I dag är det den 44.e världsböndagen för kallelser - d.v.s. kallelser till präst- och ordensliv.

Med anledning av det har påven skrivit ett herdabrev som talar vackert om prästkallelsen och förutsätter att enbart män ska känna sig manade att följa Gud på det sättet.

Om kvinnor, liksom jungfru Maria, också vill svara "ja" på den Guds kallelse de känner - så drabbas de istället av ett hugg i hjärtat, och hamnar i det förfärliga valet: "lyda Gud mer än människor" - eller säga nej till Gud som kallar dem för att istället "lyda kyrkan" - d.v.s. så som den ser ut idag.

Detta är ett reellt problem. Många katolska kvinnor känner en prästkallelse - men får inte följa den. Om detta talas det dock tyst. Ett tag var ämnet t.o.m. förbjudet att diskutera! Tack och lov har det äntligen börjat förändras till det bättre - samtal är åtminstone OK numera.

En del kvinnor väljer också att trots allt lyda Gud mer än människor: RCWP

Påven valde som rubrik för sitt herdabrev: "Kallelse till gemenskap i Kyrkans tjänst".

Först när det blir en sådan verklig gemenskap, där både män och kvinnor får tjäna på lika villkor, kan vi alla bli "en kropp och en själ" i Kristus.

Gud har i alla tider kallat både kvinnor och män till tjänst - hur vågar då kyrkan förneka detta?

Må Gud idag särskilt välsigna alla kvinnor som följer sin kallelse - också om det innebär förföljelse från kyrkan - och alla kvinnor som tålmodigt lider under de nuvarande reglerna i hopp om förändring. Må Gud fortsätta att kalla många kvinnor till tjänst i kyrkan på många olika sätt - må även den katolska kyrkans ledning en dag se vad som är Guds vilja och välkomna det...

Etiketter: , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 17:34  
0 Kommentar/-er:
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker