A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

onsdag, april 25, 2007
Ekumenik - som borde gå än djupare
Ulf Ekman skriver i SvD om sin syn på ekumenik.

Han konstaterar där den förändring mellan kristna i vår tid som de uppmärksamma redan har noterat. Kyrkor och samfund närmar sig trosmässigt allt mer varandra.

Men detta är inte oproblematiskt då den växande respekten för olikheter mellan samfunden inte automatiskt medför samma hänsyn till att det finns oliktänkande inom samfunden - inte bara bland "de andra".

Sensmoralen blir: man får gärna tänka annorlunda - bara man hör till ett annat samfund, för då kan det vara acceptabelt med lite skilda meningar. Då är det ekumenik. Annars ses det som splittring. Hur kommer det sig?

Är gränserna på väg att bli skarpa inåt nu - på samma sätt som de varit tydligt markerade utåt tidigare?

Det är ju bara en och samma kyrka från början - så varför ständigt sätta upp nya revirstängsel som delar upp det hela i innanför och utanför, i politiskt korrekt och inkorrekt, eller som här, göra det till en fråga om "kristen" moral, snarare än djup teologi?

Ett perspektiv som istället grundar sig i det sistnämnda skulle snarare få alltför benhårda moralbegrepp att svaja betänkligt - för allt som är sant har mycket stora djup.

Fundamentalism däremot går ut på att plocka ut enbart vissa "russin" ur kakan och lyfta fram dem - gärna de mest skrumpna - medan man struntar i de färska vindruvorna, och döljer de "russin" man själv har problem med och därför inte vill låtsas om....

Så befriande då att få lyssna till lite judisk visdom... Dr. Melila Hellner-Eshed talade i ett sammanhang om judisk mystik - om hur tänkandet som återfinns i Zohar (fem spanska medeltidsvolymer med allegorier och kommentarer till skrifterna), öppnar upp Torahtexten för oändligt många lager av tolkningar. Målet är inte att det som står där ska betyda samma sak i alla tider - tvärtom!

Särskilt en sak stod ut: man ändrar inte formen - inte en bokstav får röras - däremot förändras innebörden, meningen, man finner ständigt djupare betydelser i texten, man tolkar den annorlunda. Ibland mycket annorlunda.

På motsvarande sätt är det med ett partitur (notskrift) - det förändras inte heller - men i och med att man spelar det blir det en tolkning, som gärna får vara innovativ, förnyande.

Torahtexten ses också som interaktiv - den för ett samtal med en. Den är som en älskad person som man måste få ett nära förhållande till för att den ska börja öppna upp sig och avslöja alla sina hemligheter.... Det behövs också ett "uppvaknande" för att man ska nå dit - annars stannar man bara på textens yta.

Så kunde man önska att även kristna allt mer ville läsa Nya testamentet....som på något vis förlorar sin skönhet och alla de underliggande lagren av dolda sanningar när man bara ser till bokstavens ytplan och läser det hela mer som en lagtext än som en samling "kärleksbrev"... Det krävs även här att man blir "född på nytt" - så att man kan läsa mer med hjärtat än med intellektet - förstå i anden och inte bara logiskt.

Tänk om alla kristna istället kunde mötas i en sådan läsning av bibeln.... D.v.s. så långt man kan komma från alla fundamentalismens vassa stängsel. Dessa nya avgränsningar som byggs upp nu skulle då istället ses som irrelevanta.

Det skulle garanterat få än djupare ekumeniska effekter än de vi hittills har sett - djupare än vi kanske ens kan ana!

Finns det några frivilliga som vågar ge sig ut i detta väglösa landskap och mötas på Vägen....?

Etiketter: , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 14:03  
4 Kommentar/-er:
 • 27 april, 2007 01:16 sa Anonymous kristin

  Din text ställer till problem för mej, dels beskrivningen av "fundamentalister" och det här med russin och ytlighet.
  Är det inte så att det krävs ytlighet för att nå varandra? Går vi djupare så blir skillnaderna oöverkomliga och vi glider isär.
  Och ytligheten i sig är väl att plocka ut russin..?
  Om man sen tänker på Jesus, Moder Teresa och många andra, så var de i högsta grad fundamentalister i bemärkelse att Guds ord var deras fundament. Och de tog inte russin ur kakan, de tog allt med glädje och lidande.

   
 • 27 april, 2007 14:08 sa Blogger Charlotte Therese

  Kristin,

  Nej - genom ytlighet når man inte varandra - utan bara på djupet.

  Ytlig ekumenik leder ingen vart.

  Skillnaderna finns just på ytan.

  Även vissa likheter finns där.

  Man måste gå betydligt djupare än så för att finna en sann och bestående enhet.

  Enheten kan inte bestå i att "enas" för att rikta sig mot "de andra" inom de egna samfunden.

  Vad jag menade med fundamentalism i detta fall är när man plockar vissa verser ur bibeln och tolkar dem på ett visst sätt och förstorar upp dem på bekostnad av andra - och söker "enhet" genom detta.

  Det blir en väldigt ytlig "enhet" som därför inte är någon egentlig enhet.

  Ser man till bibeln som helhet blir det omöjligt att vara fundamentalist (här i egentlig mening: skriva under på precis allt som står i bibeln)- för då måste man försvara slaveri och diskriminering etc... I "Guds namn".

  Men den bilden av Gud har vi inte idag.

  Är det inte så att Gud själv är det djupaste fundamentet, klippan som bär?

  Vilar man i Gud så kan precis allt annat vackla utan att det spelar någon större roll. Det var så helgonen gjorde...

   
 • 28 april, 2007 00:42 sa Anonymous kristin

  Tack för svaret men jag tycker ditt resonemang är mycket motsägelsefullt och osammanhängande. Konstaterar att vi ser det ur olika perspektiv, helt enkelt. Och önskar dej Guds frid!

   
 • 28 april, 2007 11:31 sa Blogger Charlotte Therese

  Kristin,

  Jag försökte uttrycka det så tydligt som möjligt. Men då det var ytterst kortfattat så kan jag förstå om något ännu är oklart.

  Vet inte om vi ser det ur så värst olika perspektiv - om vi talade mer om det skulle vi kanske komma fram till ungefär samma sak...?

  Guds frid, önskar jag även dig...

  Charlotte

   
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker