A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

lördag, april 28, 2007
7 tecken i tiden
Ibland är det hårresande vilka uttryck den katolska hemmablindheten kan ta sig. Mellan stater får det inte förekomma diskriminering, orättvisor och förtryck påpekas det från Vatikanen - men inom kyrkan går det visst hur bra som helst....?

Man skulle på motsvarande sätt som i artikeln nedan kunna göra en lista på minst 7 oroväckande tecken i tiden inom dagens katolska kyrka:

Den tilltagande centralstyrningen, diskrimineringen av kvinnor, "rensningen" av prästseminarierna via internt angiverisystem, eventuellt införande av latinet som huvudspråk i gudstjänsten (visserligen vackert - men de flesta förstår det ju inte), en ökad liturgisk "segregering" mellan präster och lekfolk, censur av såväl hymner som skrifter, nedtystande/undervisningsförbud för teologer.

Visst är Deus Caritas Est ett utomordentligt dokument. Och det vore därför fint om det också praktiserades inte bara utåt och socialt men också inom kyrkan...!! Barmhärtighet och rätt efterlyses - och minst 7 goda tecken på förnyelse i positiv riktning!

***

The Pontifical Academy of Social Sciences says there are seven "signs of the times" which cause concern for the future of international relations.The academy is dedicating its next plenary session to the study of charity and justice between nations.

The session, which runs Friday through Tuesday, was presented today in a press conference featuring Mary Ann Glendon, president of the academy and a Harvard law professor.

The academy published an introductory statement, saying: "In the recent past, the academy has devoted sessions to the study of globalization and these have enabled us to see that there is a lack of charity and justice in the world we live in. "This may be summarized in a general way as: disproportionate reallocations, promises not honored and unequal divisions."

The academy mentioned that Benedict XVI's renewed appeal to charity in his encyclical "Deus Caritas Est" has motivated the current topic.

The introductory statement lists seven "signs of the times," which the Pontifical Academy considers worrying.

These are the re-emergence of nationalism, weak convergence, pervasive poverty, the weakness of multilateralism, doubts regarding millennium goals, insufficient and inefficient aid, and terrorism and war.

Opposed to these negative factors, Benedict XVI's encyclical offers inspiration, the academy says."In particular this document reminds us that the theological and human virtue of charity must preside over all of the social teaching and all of the social works of the Church and her members," the statement says."

Indeed, 'Deus Caritas Est' places itself in the long lineage of other social encyclicals," the academy contends, "not only because it addresses the virtue of charity but also because it attributes primary importance to the virtue of justice."

En artikel från Zenit.org 26 april 2007

Etiketter: ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 11:32  
0 Kommentar/-er:
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker