A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

torsdag, april 05, 2007
Förundran
Den som har upptäckt förundran kommer snart att upptäcka något av Gud... Hela naturen sjuder av tecken för den som vågar vara stilla och se - med ett barns blick.

Här några tänkvärda ord ur en bokrecension av Martin Lönnebo:

"Förundran är ett nyckelord för den goda religionens framtid. Det är där vi bör börja. Utan förundran inget möte med Gud som är Förunderligheten.
Förundran är en allmänmänsklig möjlighet som i vår kultur alltmer har blivit en sällsynthet. Detta leder till avkristning, försurning och en bristande entusiasm, även inom kyrkorna som borde vara ljuvliga trädgårdar där doften av förundran är särskilt stark. Börja med förundran om du vill förnya tron. Förundran är även grunden för god miljöetik, bättre än fruktan som nu är dominerande."

Boken heter just "Förundran", och är skriven av Stefan Edman, den recenseras i Kyrkans tidning nr 14/15 2007

Etiketter: ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 11:37  
0 Kommentar/-er:
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker