A Catholic Renewal

~ En radikal blogg ~

"Se, jag gör allting nytt..." (Upp 21:5)

fredag, december 07, 2007
Artikel om vigda kvinnor - och framtidsperspektiv
Skriver detta på en antik dator som varken visar bilder eller förmedlar ljud, eller låter mig skapa nya inlägg via bloggermenyn...

Det ska väl inte vara alltför lätt att blogga....?

Hur som helst - här är en nyanserad artikel om vigningarna av katolska kvinnor som jag just fick - ur National Catholic Reporter. Ska ni bara läsa en artikel om dem - läs den!

Hittills har 50 personer vigts, och hundratals står i kö - så detta visar onekligen Kyrkan något om vad som saknas idag, om vad som behöver åtgärdas.

Detta är ett steg bort från status quo. Oavsett vad man tycker om det. Och där är ju åsikterna som bekant delade i läsekretsen här. Det får de gärna vara... :-)

Vad nästa steg vidare blir vet vi inte, även om det går att skymta ett och annat i horisonten. Kanske vi en dag når fram till en modern Kyrka som samtidigt liknar urkyrkan - en icke-hierarkisk Kyrka där ingen vigs. Eller där var och en vigs/avskiljs/välsignas till tjänst på det sätt som passar honom/henne, och som fyller de behov som finns i Kyrkan - och utanför.

Vad tror ni? Vad har ni för framtidsvisioner?

Etiketter: , , , ,

postat av Charlotte Therese Björnström @ 12:51  
2 Kommentar/-er:
 • 07 december, 2007 14:09 sa Blogger Joachim Elsander

  Tack åter igen för viktiga frågeställningar!
  Jag tror på en kyrka/församling bort från hierarkier och maktstrukturer. När jag får frågan om vad jag tycker om kvinnliga präster så brukar jag svara lite skämtsamt men djupt allvarligt att jag är emot hela präst grejen, vare sig det är män eller kvinnor.

  Jag ser framför mig en kyrka där ingen vigs men där alla är avskilda till tjänst utifrån de förutsättningar och gåvor de har. Kvinnor som män, rika som fattiga, lärda som enkla, starka som svaga.

  En församling där ledarskap är en gåva, inte ett maktmedel med följden att det inte definieras utifrån position utan funktion.

  Där alla är delaktiga, där alla behövs.
  Kort och Gott!

   
 • 07 december, 2007 15:27 sa Blogger Charlotte Therese

  Joachim,

  Det låter sympatiskt - och råkar också överensstämma bra med min egen syn i stort... :-)

  Vigningen är bara en förberedelse för tjänstefunktionen - även om man, så som görs på katolskt håll, ser det som ett sakrament - det är yttringarna av det som är det väsentliga. D.v.s. tjänsten som vigningen leder till. Och den helige Andes kraft och inspiration för arbetet.

  Förblir (sakramentala) vigningar även i framtiden så bör de vara öppna för både män och kvinnor, som tillsammans utgör Guds avbild. Och förmodligen behövs fler slags nya - och återupplivade -vigningar/avskiljanden för att fylla behoven, där det i dag fattas arbetare som tar hand om skörden...

  Men mer troligt är kanske ett återvändande till urkyrkligt bruk...?

  När strukturer vissnar eller stelnar återvänder man helst till rötterna för att finna den näring som behövs för nytt framväxande.

  Charlotte

   
Post a comment here: Skicka en kommentar
To the main page of this blog: Till bloggens första sida
 
 
     
OBS!!! BLOGGEN HAR FLYTTAT! / THE BLOG HAS MOVED!
Senaste kommentarer
My English blog posts
Aktuellt
Min lilla hörna
Om bloggen
Tidigare inlägg
Arkiv
Webbsidelänkar
En salig bloggblandning
Etiketter - ett urval
Ekumenisk dialog
Citerat

  "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." (okänd källa)

  "Where there is no love, put love and gather love."  Johannes av Korset

  "The soul of one who loves God, always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing." Johannes av Korset

  "To write is to pray."  Thomas Merton

  "In vino veritas!" (Det kan tolkas bokstavligen så - på ett djupt sätt - i eukaristin.)

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I will not stand idly by when I see an unjust war taking place." Martin Luther King, Jr.

Smått och gott

Copyright: Charlotte Thérèse, 2007

Bloggtoppen.se BlogRankers.com Christianity Blogs - Blog Catalog Blog Directory Blogglista.se Bloggar Religion bloggar Blog Flux Directory Blogarama - The Blog Directory Add to Technorati Favorites
eXTReMe Tracker